Những Lời cầu chúc đầu năm mới 2007

của Ðức ThánhCha Bênêđitô XVI

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời cầu chúc đầu năm mới 2007 của Ðức ThánhCha Bênêđitô XVI.

(Radio Veritas Asia 2/01/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Lúc 10 giờ sáng ngày thứ Hai, mùng 1 tháng Giêng, Ngày Ðầu Tiên của năm mới 2007, Ngày Quốc Tế Hoà Bình, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã chủ tế Thánh Lễ mừng kính Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa, bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế với Ðức Thánh Cha, có quý vị Hồng Y và quý vị Tổng Giám Mục thuộc giáo triều Roma, như Ðức Hồng Y Tarcisio Bertônê, quốc vụ khanh Toà Thánh, Ðức Hồng Y Renato Martinô, Chủ Tịch Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình, kiêm chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh đặc trách mục vụ di dân... Trong bài giảng sau Phúc âm, ÐTC đã nhắc đến sứ điệp Hoà Bình năm 2007 với những lời như sau:

"Tôi xác tín sâu xa rằng: nhờ tôn trọng con người mà hoà bình được cổ võ, và rằng nhờ xây dựng hoà bình, người ta đặt những nền tảng cho một chủ thuyết nhân triển đích thực và toàn diện... Ðây là một sự dấn thân có tính cách bắt buộc đặc biệt người kitô, kẻ được kêu gọi hãy hoạt động không mệt mỏi cho hoà bình, và hãy kiên trì bênh vực phẩm giá con người và những nhân quyền không thể nhượng được. Chính vì được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, mà mọi người, không phân biệt chủng tộc, văn hoá và tôn giáo, đều có phẩm vị làm người như nhau."

Trước khi ban phép lành cuối lễ, phép lành đầu năm mới 2007, và truớc khi xướng Kinh Truyền Tin Trưa, theo như thói quen thường làm trong những ngày Lễ Trọng, ÐTC nói vài lời Chúc Mừng Năm Mới Hoà Bình và Ðầy Sự Lành, cho mọi người hiện hiện tại Quảng Trường, và cho tất cả mọi nguời hiệp thông với ngài, qua các phương tiện truyền thanh và truyền hình. ÐTC đã nói như sau:

"Vào khởi đầu năm mới, Tôi vui mừng gởi đến tất cả anh chị em, hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, và tất cả những ai thông hiệp với chúng ta đây, qua các phương tiện truyền thanh và truyền hình, (gởi đến tất cả) những lời cầu chúc chân thành nhất về Hoà Bình và Sự Lành! Nguyện chúc Ánh Sáng của Chúa Kitô, Mặt Trời đã mọc lên nơi chân trời của nhân loại, soi sáng con đường anh chị em đang đi và đồng hành với anh chị em trong suốt năm 2007 này!"

Tiếp theo, ÐTC đã bộc lộ tiếp những tâm tình của ngài như sau:

"Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, Ðấng đã được sinh ra bởi Mẹ Maria Ðồng Trinh; chúng ta chiêm ngắm Chúa như là "Hoàng Tử của Hoà Bình" (Is 9,5). Chúa là Hoà Bình của chúng ta; Người đã đến để hạ xuống bức tường phân cách gây chia rẻ những con người và những dân tộc... Vì thế, Ðức Phaolô VI, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, đã muốn Ngày mùng 1 Tháng Giêng hằng năm là ngày Quốc Tế Hoà Bình, ngõ hầu năm mới được bắt đầu trong ánh sáng của Chúa Kitô, Vị Hoà Giải Vĩ Ðại của nhân loại. Ngày hôm nay, tôi lặp lại lời cầu chúc Hoà Bình cho quý vị Cầm quyền và cho những ai có trách nhiệm các quốc gia và các tổ chức quốc tế, và cho tất cả mọi người thiện chí nam nữ... Chúng ta hướng lời cầu nguyện chúng ta về Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, với hết lòng tin tưởng, ngõ hầu được phát triển nơi các lương tâm sự tôn trọng đối với con người và sự khước từ mạnh mẽ đối với chiến tranh và bạo lực. Lạy Mẹ Maria, Ðấng đã ban Chúa Giêsu cho thế gian, xin Mẹ giúp chúng con biết đón nhận hồng ân Hoà Bình từ Chúa và trở nên những kẻ thành tâm và can đảm xây dựng hoà bình."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page