Những Lời Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha

vào Trưa Chúa Nhật Lễ Kính Thánh Gia Thất

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha vào Trưa Chúa Nhật 31 tháng 12 năm 2006, ngày Lễ Kính Thánh Gia Thất.

(Radio Veritas Asia 31/12/2006) Quý vị và các bạn thân mến. Chúa Nhật ngày 31 tháng 12 năm 2006, là ngày cuối cùng của năm củ 2006, và cũng là ngày lễ Kính Thánh Gia Ðình Nazareth trong Tuần Bát Nhật sau Lễ Giáng Sinh. Vào lúc 12 giờ trưa, truớc khi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Roma, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã nói vài lời huấn đức về gia đình ngày nay cần noi gương thánh Gia Ðình Nazareth. Mục thời sự hôm nay xin gởi đến quý vị và các bạn những lời huấn đức này của Ðức Thánh Cha như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Trong Chúa Nhật cuối cùng của năm 2006, chúng ta cử hành lễ kính Thánh Gia Ðình Nazareth. Với niềm vui mừng, Tôi xin gởi lời chào đến tất cả mọi gia đình trên thế giới và cầu chúc cho các gia đình được hưởng hoà bình và tình thương mà Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta, khi đến với chúng ta trong Lễ Giáng Sinh. Trong Phúc âm, chúng ta không gặp thấy những bài diễn văn về gia đình, nhưng gặp thấy một biến cố có giá trị hơn mọi lời nói: đó là việc Thiên Chúa đã muốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình. Bằng cách này, Thiên Chúa thánh hoá gia đình như là con đường đầu tiên và bình thường của cuộc gặp gỡ giữa ngài và nhân lọai. Trong cuộc sống tại Nazareth, Chúa Giêsu đã tôn vinh Mẹ Maria và thánh Giuse người công chính, qua việc tuân phục quyền của hai Ðấng, trong suốt thời tuổi thơ và tuổi trẻ (x. Lc 2,51-52). Bằng cách này, Chúa Giêsu làm nổi bật giá trị trước tiên của gia đình trong việc giáo dục con người. Nhờ qua Mẹ Maria và Thánh Giuse, Chúa Giêsu được hướng dẫn vào trong cộng đoàn tôn giáo, vừa tham dự vào những sinh họat của Hội Ðường Do Thái tại Nazareth. Cùng với hai Ðấng, Chúa Giêsu học biết đi hành hương lên Giêrusalem, như đoạn phúc âm của phụng vụ Chúa Nhật hôm nay đề ra cho chúng ta suy niệm. Lúc lên 12 tuổi, Chúa Giêsu ở lại trong Ðền Thờ và song thân của Chúa phải mất ba ngày mới tìm được Chúa trong Ðền Thờ. Với cử chỉ này, Chúa Giêsu làm cho Ðức Mẹ và Thánh Giuse hiểu rằng Ngài phải "lo những việc của Cha Ngài", nghĩa là lo thi hành sứ mạng đã được Thiên Chúa Cha trao phó cho (x. Lc 2,41-52).

Biến cố nói trên mạc khải ơn gọi sâu xa nhất và đích thật nhật của đia đình: đó là ơn gọi đồng hành với mọi thành phần của gia đình trên con đường khám phá Thiên Chúa và khám phá ý định mà Thiên Chúa đã an bài cho mỗi thành phần gia đình. Mẹ Maria và thánh Giuse đã giáo dục trẻ Giesu, truớc hết bằng chính mẫu gương sống của mình; nơi hai vị song thân của mình, Chúa Giêsu đã biết được trọn cả nét cao đẹp của đức tin, của tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với Lề Luật, cũng như biết được những đòi buộc của công bằng, một sự công bằng được nên trọn trong tình yêu (x. Roma 13,10). Từ hai Ðấng, Chúa Giêsu đã học biết rằng phải thi hành Thánh Ý của Thiên Chúa truớc hết, và rằng mối giây liên kết thiêng liêng có giá trị hơn mối giây liên kết huyết tộc. Thánh Gia đình Nazareth quả thật là "kiểu mẫu trước" cho mọi gia đình kitô; Ðược hiệp nhất trong bí tích hôn phối và được nuôi dưỡng bời Lời Chúa và Thánh Thể, gia đình kitô được mời gọi thực hiện ơn gọi và sứ mạng đáng khâm phục làm tế bào sống động không những của xã hội, mà còn của Giáo Hội nữa, một giáo hội là dấu chỉ và là phương tiện hiệp nhất cho tất cả nhân loại.

Giờ đây, cùng nhau, chúng ta hãy xin Me Maria rất thánh và Thánh Giuse, bảo vệ mọi gia đình, nhất là những gia đình gặp khó khăn. Nguyện xin hai Ðấng nâng đỡ các gia đình, ngõ hầu các gia đình biết chống lại những thôi thúc phân rẽ của một thứ văn hoá hiện nay đang gây thiệt hại cho chính những nền tảng của cơ chế gia đình. Nguyện xin hai Ðấng trợ giúp cho các gia đình kitô khắp nơi trên thế giới được trở nên hình ảnh sống động của Tình Yêu Thiên Chúa.

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðó là vài lời Huấn Ðức của ÐTC cho các gia đình, trước khi đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Ðình, 31 tháng 12 năm 2006. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page