Giáo dân Mộc Châu - tỉnh Sơn La

bị cưỡng bức phải ký cam kết

không sinh hoạt tôn giáo tập thể

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo dân Mộc Châu tỉnh Sơn La bị cưỡng bức phải ký cam kết không sinh hoạt tôn giáo tập thể.

Tin Mộc Châu, Việt Nam (30/12/2006) - Giáo dân Mộc Châu bị chính quyền địa phương tỉnh Sơn La cưỡng bức phải ký vào bản cam kết không sinh hoạt tôn giáo tập thể.

Tại công văn số 1336/UBND - Sơn La đề ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn la "về việc đề nghị của Giám mục Vũ Huy Chương" chính quyền tỉnh Sơn La đã ghi như sau:

"Chính quyền các cấp luôn chăm lo tạo điều kiện giúp đỡ nhân dân nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân".

Nhưng vấn nạn được đặt ra là phải hiểu sự chăm lo này như thế nào?

Một minh chứng cho việc chăm lo này --- hiểu theo nghĩa của nhà cầm quyền địa phương --- là sau khi có công văn này, chính quyền tỉnh Sơn la đã từ chối thẳng thừng không cho các cha lên làm lễ ở Sơn La.

Ði xa hơn nữa chính quyền cấp các cấp còn cấm tất cả các hình thức sinh hoạt tôn giáo tập thể khác, mà trong Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo hay Nghị định 22/NÐ-CP -- không cấm và không quy định phải xin phép bất cứ cơ quan nào.

Một trong các hành động chăm sóc khác - cũng hiểu theo nghĩa của nhà cầm quyền địa phương --- đó là chính quyền thị trấn Nông Trường Mộc Châu --- là địa phương có đông giáo dân nhất huyện và có đặt nhà nguyện ở tiểu khu 3/2 --- thì chính quyền thị trấn bắt buộc các gia đình Công giáo phải ký vào bản cam kết, không lôi kéo người khác đến tụ tập tại gia đình (hoặc không tụ tập ở nơi khác trên địa bàn tỉnh Sơn La) để hành đạo.

Sau đây là nội dung bản văn của Tờ Cam Kết mà các giáo dân Mộc Châu bị cưỡng bức phải ký tên vào:

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND thị trấn NTMC

Tiểu khu

ngày... tháng... năm 2006

Biên Bản Tiếp Xúc Với Các Gia Ðình Công Giáo

Căn cứ vào pháp lệnh Tôn giáo của Nước CHXHCN Việt nam

Căn cứ vào quy định của UBND Tỉnh Sơn La v/V Cho phép hoạt động Tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện kế hoặch chỉ đạo của UBND Thị trấn Nông trường Mộc Châu.

Hôm nay Vào... giờ... ngày... tháng... năm 200...

Chúng tôi gồm: Các đồng chí đại diện cho Chi uỷ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc. Các đồng chí xóm trưởng, Trưởng các ban ngành, Ðoàn thể của Tiểu khu. Ðã đến trực tiếp nhà ông...

Ðể trao đổi và phổ biến các quy định hoạt động Tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh.

Kết quả:

- Gia đình thống nhất chấp hành theo quy định của địa phương, không lôi kéo người khác đến tụ tập tại gia đình (hoặc không tụ tập ở nơi khác trên địa bàn tỉnh Sơn La) để hành đạo.

- Ý kiến khác:...

Biên bản được lập vào hồi... giờ... cùng ngày thành 3 bản (giao cho gia đình 1 bản, tiểu khu giữa một bản, nộp về UBND Thị trấn một bản) và đã được thông qua cho mọi người cùng nghe.

T/M Gia Ðình

Chồng:...

Vợ:...

T/M Chính Quyền

Tiểu khu trưởng:...

Công an viên:...

T/M Chi Bộ

Bí thư:...

Trưởng ban MT:...

 

Thật là tội nghiệp cho các anh chị em giáo dân, họ là những người lao đông chân tay là chính, chẳng ai có thời gian học các văn bản nhiều vô số của nhà nước. Trong khi đó chính quyền ghi một loạt các căn cứ mà bà con nào có được ai cho xem, đọc cho, hay là giải thích cho. Mặt khác trong biên bản cũng không ghi rõ tên, số, ngày tháng của văn bản nên có muốn tìm để xem thực hư họ cấm thế nào thì cũng đành chịu. Chỉ thấy chính quyền bảo là vi phạm, tất cả đã ghi sẵn rồi bắt phải ký thì đành phải ký. Ký xong rồi lo lắng không yên, không biết rồi họ sẽ làm gì?...

Có người cố ghi vào dòng Ý kiến khác: "Gia đình có ngày dỗ cha mẹ xin được mời anh chị em đến dỗ và cầu nguyện" thì chính quyền ghi "Yêu cầu không được mở rộng".

Anh chị em giáo dân tỉnh Sơn la bị nhà cầm quyền địa phương giới hạn sinh hoạt tôn giáo linh thiêng của họ. Mà giới hạn như thế, thì còn đâu là "tự do tôn giáo" mà nhà cầm quyền Việt Nam luôn luon cao rao nữa.

 

Tôma Trần

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page