Chương Trình Lễ Giáng Sinh 2006 và Năm Mới 2007

của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

từ 24/12/2006 đến 7/1/2007

 

Prepared for Internet by Vienamese Missionaries in Asia

 

Chương Trình Lễ Giáng Sinh 2006 và Năm Mới 2007 của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, từ 24/12/2006 đến 7/1/2007.


Vào sáng sớm ngày 13/12/2006, các nhân viên dựng cây Noel cao 35 mét, tại Quảng Trường trước Ðền Thánh Phêrô, để chuẩn bị Mừng Lễ Giáng Sinh Năm 2006 và Năm Mới 2007. Cây Noel được biếu tặng Tòa Thánh hằng năm từ những miền khác nhau của Âu Châu. Cây Noel năm nay (2006) đến từ Khu Rừng Calabria của Âu Châu.


Tin Vatican (Vat. 14/12/2006) - Ngày 14 tháng 12 năm 2006, Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã công bố Chương Trình Các Thánh Lễ trong suốt Mùa Giáng Sinh 2006 và Năm Mới 2007 của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI từ ngày 24 tháng 12 năm 2006 đến ngày mùng 7 tháng Giêng năm 2007. Chương Trình các Thánh Lễ được sắp xếp như sau:

- Ngày 24/12/2006: Thánh Lễ Giáng Sinh vào Nửa Ðêm tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, Rôma.

- Ngày 25/12/2006: Ðức Thánh Cha sẽ huấn đức, xướng Kinh Truyền Tin và ban Phép Lành Tòa Thánh vào buổi trưa, tại Hành Lang Ðiện Vatican.

- Ngày 31/12/2006: Tham dự Giờ Kinh Chiều Vọng Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa, Hát Kinh Te Deum để tạ ơn Thiên Chúa đã ban nhiều ơn lành cho một năm vừa qua, vào lúc 18 giờ chiều, tại Ðền Thánh Phêrô, Rôma.

- Ngày 1/1/2007: Thánh Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa, tuyên đọc Sứ Ðiệp cho Ngày Quốc Tế Hòa Bình lần thứ 40, với sự tham dự của Ngoại Giao Ðoàn, vào lúc 10 giờ sáng, tại Ðền Thánh Phêrô, Rôma.

- Ngày 6/1/2007: Thánh Lễ Hiển Linh (Lễ Ba Vua), vào lúc 10 giờ sáng, bên trong Ðiện Vatican.

- Ngày 7/1/2007: Thánh Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, vào lúc 10 giờ sáng, tại Nhà Nguyện Sistine. Ðức Thánh Cha sẽ ban phép Rửa Tội cho một số trẻ em trong thánh lễ.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page