Ðức Thánh Cha nói về ý nghĩa

của Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha nói về ý nghĩa của Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội trước khi xướng kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, Roma, trưa thứ Sáu mùng 8 tháng 12 năm 2006.

(Radio Veritas Asia 9/12/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Ðức Giáo Hoàng Piô IX đã định tín "Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội" ngày 8 tháng 12 năm 1854, tức cách đây 152 năm. Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI gọi lễ trọng kính "Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội" là một trong những lễ đẹp nhất và phổ biến nhất." Vào đúng giờ Trưa ngày 8 tháng 12 năm 2006, ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài, để đọc kinh Truyền Tin với dân chúng tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi xướng kinh, ÐTC đã nói vài lời huấn đức về mẫu gương sống Ðức Tin của Mẹ Maria, như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Hôm nay chúng ta cử hành một trong những lễ đẹp nhất và phổ biến nhất của Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria: đó là Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mẹ Maria không những không phạm tội nào, mà Mẹ còn được gìn giữ khỏi phạm tội nguyên tổ, phần gia tài tội mà toàn thể nhân loại phải mang lấy. Và Mẹ được vô nhiễm nguyên tội, nhờ sứ mạng mà từ muôn thuở Thiên Chúa đã dành cho Mẹ: sứ mạng làm Mẹ của Ðấng cứu chuộc. Tất cả điều này được tích chứa trong sự thật đức tin về việc Mẹ Maria được vô nhiễm nguyên tội. Nền tảng Kinh Thánh của tín điều này được gặp thấy nơi những lời của Sứ Thần ngỏ với thiếu nữ làng Nazareth như sau: "Hãy vui lên, hỡi Ðấng đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà!" (Lc 1,28). "Ðấng đầy ơn phước", -- trong nguyên bản tiếng hy lạp là: Kêcharitomêmê -- là tên gọi đẹp nhất của Mẹ Maria, tên gọi mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ, để chỉ cho biết rằng từ muôn thuở và cho đến muôn đời, Mẹ là Ðấng được yêu thương, được Thiên Chúa tuyển chọn, được tiền định để đón nhận hồng ân quý giá nhất, là Chúa Giêsu, "tình thương nhập thể của Thiên Chúa" (TÐ. Thiên Chúa là tình yêu, số 12).

Chúng ta có thể tự vấn như sau: tại sao, giữa tất cả mọi người nữ, Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria làng Nazareth? Câu trả lời được giấu kín trong mầu nhiệm khôn dò của Thánh Ý Thiên Chúa. Tuy nhiên có một lý do mà Phúc âm làm nổi bật: đó là sự khiêm tốn của Mẹ. Ðại văn hào Dante Alighieri, trong bài ca cuối cùng về Thiên Ðàng, đã phát biểu như sau: Hỡi Mẹ Ðồng Trinh, người con của Con Mẹ, khiêm tốn và cao cả hơn mọi tạo vật, đích điểm của ý định hằng hữu" (Par. XXXIII, 1-3). Chính Ðức Nữ Ðồng Trinh, trong lời kinh Magnificat, Linh Hồn tôi ngợi khen Chúa, bài ca của Mẹ Maria chúc tụng Thiên Chúa, nói lên điều này như sau: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa... vì Ngài đã nhìn đến phận hèn của nữ tì Ngài" (Lc 1,46.48). Phải, Thiên Chúa bị thu hút bởi sự khiêm tốn của Mẹ Maria, Ðấng được tràn đầy ân sủng trước nhan Chúa (x. Lc 1,30). Như thế Mẹ đã trở thành Mẹ Thiên Chúa, hình ảnh và kiểu mẫu của Giáo Hội, một giáo hội được tuyển chọn từ giữa muôn dân, để lãnh nhận phúc lành của Chúa và phổ biến phúc lành đó trên toàn thể gia đình nhân loại. Và "phúc lành" đó không phải là gì khác hơn là chính Chúa Giêsu Kitô. Chính Chúa là nguồn mạch ân sủng. Mẹ Maria đã được đầy ân sủng ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đời Mẹ. Trong Ðức Tin, Mẹ đã tiếp nhận Chúa Giêsu, và với tình thương Mẹ trao ban Chúa cho thế giới. Ðây cũng là ơn gọi và sứ mạng của chúng ta, là ơn gọi và sứ mạng của giáo hội: đón nhận Chúa Kitô trong đời sống chúng ta và trao ban Chúa cho thế gian, "ngõ hầu thế gian được cứu rỗi nhờ qua Chúa Kitô" (Gn 3,17).

Anh chị em thân mến, lễ Mẹ Vô Nhiễm hôm nay, như chiếc đèn pha, chiếu sáng Mùa Vọng, thời gian của sự chờ đợi tỉnh thức và tin tưởng Ðấng cứu thế. Trong khi chúng ta tiến tới để gặp Thiên Chúa ngự đến, chúng ta hãy nhìn lên Mẹ Maria, Ðấng chiếu sáng như dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn và của sự an ủi cho dân Chúa trong cuộc lữ hành." (Hiến chế tín lý về Giáo Hội, Ánh sáng muôn dân, số 68). Với ý thức vừa nói, Tôi mời gọi anh chị em hãy hiệp ý với tôi, vào chiều hôm nay, khi tôi lặp lại một lần nữa tại Quảng Trường Tây Ban Nha, Roma, hành động truyền thống tôn vinh Mẹ Maria dịu hiền, Mẹ của ân sủng. Chúng ta giờ đây hướng về Mẹ qua lời kinh nhắc ta nhớ đến lời loan báo của Sứ thần.

 

Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện, rồi chào chúc những nhóm đặc biệt, bằng các thứ tiếng như Pháp, Anh, Ý, Ðức, Tây Ban Nha và BaLan. Lời chúc nào cũng có đi kèm với lời mời gọi hãy noi gương Mẹ Maria Vô Nhiễm, đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, trong sự vâng phục Lời Chúa, để được lớn lên trong sự thánh thiện và để loan báo những kỳ công của Thiên Chúa bằng trọn cả đời sống mình.

 

(Bản dịch Việt ngữ của Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page