Ðoàn Hội Ðồng Giám Mục Pháp

đến thăm Giáo phận Kontum

 

Ðoàn Hội Ðồng Giám Mục Pháp đến thăm Giáo phận Kontum

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðoàn Hội Ðồng Giám Mục Pháp đến thăm Giáo phận Kontum - Việt Nam.

Tin Kontum, Việt Nam (3/12/2006) - Sau khi đã thăm Tòa Giám Mục Kontum từ chiều ngày 2/12/2006, vào lúc 8h30 giờ sáng 3/12/2006, phái đoàn Hội Ðồng Giám Mục Pháp rời Tòa Giám Mục Kontum đến thăm Giáo hạt Pleiku.


Phái đoàn Hội Ðồng Giám Mục Pháp đến thăm Giáo hạt Pleiku và ca múa với những người thuộc dân tộc thiểu số, giáo dân ở Pleiku.


Phái Ðoàn gồm có Ðức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Pháp; Ðức Tổng Giám Mục giáo phận Tours Bernard-Nicolas Aubertin; Ðức ông Stanislas Lalanne, Thường trực Hội Ðồng Giám Mục Pháp; Giáo Tỉnh Huế tháp tùng có cha Phêrô Phan Xuân Thanh, thư ký Giáo Tỉnh Miền Trung, trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam. Trong đoàn tháp tùng từ Kontum đến Pleiku có Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh, Giám mục Giáo phận Kontum, cha Tổng Ðại Diện Kontum và một số Cha trong Giáo phận.

Phái Ðoàn đến thăm nhà thờ Thăng Thiên lúc 9g40, Cha hạt trưởng Phêrô Nguyễn Vân Ðông đã tiếp phái đoàn cách nồng nhiệt và giới thiệu về Giáo hạt. Sau đó phái đoàn đến thăm Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Gialai. Tiếp đến là Tu viện Dòng Phaolô (thuộc tỉnh Ðà Nẵng).

Vào lúc 11g sáng ngày 2.12.2006, Phái đoàn Giám Mục Pháp đến Trung Tâm Truyền Giáo Pleichuét (Nhà thờ Pleichuét), giáo dân Jrai và Kinh tiếp đón nồng nhiệt bằng hàng rào danh dự với sắc áo của người con Tây Nguyên.

Vào lúc 11g20 thánh lễ đồng tế được bắt đầu trong khung cảnh ngoài trời. Cùng với Ðức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Ðức Tổng Giám Mục Nicolas Aubertin; Ðức ông Stanislas Lalanne, cha Xuân Thanh của Phái Ðoàn từ Huế vào còn có Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh, Giám mục Giáo phận Kontum, Ðức Cha Phêrô Trần Thanh Chung và đông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân tham dự.

Ðức Hồng Y Jean-Pierre Ricard chủ tế bắt đầu làm dấu và lời chào bình an bằng tiếng Jrai. Ðức Cha Micae giới thiệu với dân chúng về phái đoàn, dân chúng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Ðức Hồng Y chủ tế cúng đáp trả lời chào và nụ cười thân thiện.

Trong thánh lễ sử dụng tiếng Jrai là chính, các lời nguyện dùng 3 thứ tiếng Pháp-Việt-Jrai.

Sau thánh lễ Ðức hồng y Jean-Pierre Ricard chụp hình lưu niệm với giáo dân Jrai.

14g00 Phái đoàn rời Nhà thờ Pleichuét, đến thăm cô nhi của Tu viện Phaolô, 14g40 phái đoàn ra sân bay để bay vào Sài gòn. Tháp tùng đoàn có Ðức Cha Micae cùng đi.

Thật là một ngày đáng ghi nhớ cho giáo phận Kontum.

 

Phước Nguyên

Pleiku 3.12.2006

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page