Văn Kiện Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục

về Bí Tích Thánh Thể

sắp được công bố

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Văn Kiện Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể sắp được công bố.

Tin Vatican (Apic 24/10/2006) - Theo nguồn tin Vatican, được hãng tin Công Giáo Thụy Sĩ (Apic) trích lại, thì Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể, sắp được công bố. Ðược biết Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể đã diễn ra tại Roma, hồi tháng 10 năm 2005.

Và từ ngày 5 đến 26 tháng 10 năm 2008, Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục sắp tới, sẽ bàn về đề tài: "Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội".

Văn Phòng Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã cho biết là Văn Kiện Chuẩn Bị cho Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục năm 2008, (được gọi là Văn Kiện Hướng Dẫn Tổng Quát, Lineamenta), sẽ được công bố vào tháng Giêng năm 2007, để bắt đầu cuộc tham khảo và góp ý rộng lớn trong toàn thể Giáo Hội công giáo về chủ đề của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục: Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page