Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bổ nhiệm

Ðức Hồng Y Claudio Hummes

làm Bộ Trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bổ nhiệm Ðức Hồng Y Claudio Hummes làm Bộ Trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ.

Tin Vatican (Vat. 31/10/2006) - Ngày 31 tháng 10 năm 2006, Tòa Thánh công bố Ðức Thánh Cha Bênêđicô XVI bổ nhiệm Ðức Hồng Y Claudio Hummes, dòng Phanxicô, người Ba Tây (Brazil), làm Bộ Trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ, thay thế Ðức Hồng Y Dario Catrillon Hoyos, người Colombia, về hưu vì đã 77 tuổi. Ðức Hồng Y Claudio Hummes hiện nay là Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sao Paulo, Brazil, từ năm 1998. Tổng Giáo Phận Sao Paulo là tổng giáo phận lớn nhất của Brazil.


Ðức Hồng Y Claudio Hummes, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sao Paulo, Brazil, tân Bộ Trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ.


Ðức Hồng Y Claudio Hummes sinh ngày 8 tháng 8 năm 1934 tại Montenegro, Brazil.

Ngày 3 tháng 8 năm 1958, ngài thụ phong Linh Mục, thuộc Dòng Phanxicô.

Ðức Hồng Y Claudio Hummes, O.F.M, có bằng Tiến Sĩ Triết Học tại Ðại Học Antonianum, Rôma. Ngài cũng đã từng theo học tại viện Ðại Kết tại Bossey, Geneva, Thụy Sĩ. Ngài dạy Triết Học tại chủng viện dòng Phanxicô tại Garibaldi, tại đại chủng viện Viamão và tại Giáo Hoàng Học Viện Porto Alegre. Ngài đã từng là cố vấn về đại kết cho Hội Ðồng Giám Mục Brazil, bề trên nhà dòng tại Rio Grande do Sul (1972-1975) và chủ tịch Hội Ðồng Liên Mỹ Châu La Tinh của dòng Phanxicô. Ngài là khuôn mặt đối lập hàng đầu với nhà cầm quyền quân sự tại Brazil trước đây và thường hô hào đình công đòi quyền sống cho giới thợ thuyền và người nghèo khổ.

Ngày 22 tháng 3 năm 1975, ngài được ÐTC Phaolô VI bổ nhiệm làm Giám Mục Phó Giáo Phận Santo André, Brazil. Và được Thụ Phong Giám Mục ngày 25 tháng 5 năm 1975.

Ngày 29 tháng 12 năm 1975, ngài kế nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Santo André.

Ngày 29 tháng 5 năm 1996, ngài được ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Fortaleza, Brazil.

Ngày 15 tháng 4 năm 1998, ngài được ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sao Paulo, Brazil.

Trong cương vị Giám Mục ngài thường lên tiếng cảnh cáo nhà cầm quyền về những bất công trong xã hội.

Ngài được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tấn phong Hồng Y ngày 21 tháng 2 năm 2001.

Tại giáo triều Rôma, ngài từng là thành viên:

- Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, Bộ Giáo Lý Ðức Tin, Bộ Giám Mục.

- Hội Ðồng Giáo Hoàng về Giáo Dân, Hội Ðồng Giáo Hoàng về Gia Ðình, Hội Ðồng Giáo Hoàng Ðồng Tâm, Hội Ðồng Giáo Hoàng về Ðối Thoại Liên Tôn, Hội Ðồng Giáo Hoàng về Văn Hóa

- Ủy Ban Mỹ Châu La Tinh.

Ngày 31 tháng 10 năm 2006, ngài được Ðức Thánh Cha Bênêđicô XVI bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ, thay thế Ðức Hồng Y Dario Catrillon Hoyos.

Ðức Hồng Y Claudio Hummes được giới quan sát tại Tòa Thánh coi là nhận vật rất quan tâm đến vần đề công lý xã hội, và phong trào Ðại Kết Kitô hữu hiệp nhất. Ngài có thiện cảm và ủng hộ các thần học gia Nam Mỹ có khuynh hướng theo nền thần học giải phóng vào những thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước.

Việc ÐTC bổ nhiệm Ðức Hồng Y Hummes vào chức vụ Bộ Trưởng Bộ Giáo Sĩ cai quản 400,000 giáo sĩ trên thế giới cho thấy lập trường của ÐTC Beneđitô XVI là muốn nghe những quan điểm khác nhau tại giáo triều Roma.

Giới quan sát tại Tòa Thánh nhận định rằng ÐTC Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm những nhân vật có một quá trình khác nhau để nắm giữ các chức vụ quan trọng trong giáo triều. Tuy nhiên, những vị đó đều là những người ÐTC đã từng quen biết lâu năm.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page