Hồi Giáo quá khích đã cố giải thích sai lầm

bài diễn văn của ÐTC tại đại học Regensburg

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bán Nguyệt san "Văn Minh Công Giáo" bằng tiếng Ý xác định những nhóm Hồi Giáo quá khích đã cố giải thích sai lầm bài diễn văn của ÐTC tại đại học Regensburg.

Tin Roma (Apic 5/10/2006) - Trong bài bình luận nói lên lập trường của mình, bán nguyệt san, do các tu sĩ Dòng Tên đảm trách, có tên là "Văn Minh Công Giáo" (La Civilta Cattolica), một cơ quan ngôn luận bằng tiếng Ý và có sự chỉ đạo của Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh --- vì các bài viết, trước khi được phổ biến trên báo, đều được Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh đọc qua trước --- trong số phát hành thứ Bảy mùng 7 tháng 10 năm 2006, (tuần báo Văn Minh Công Giáo) lên tiếng tố cáo những nhóm hồi giáo quá khích đã giải thích sai lầm những lời của ÐTC Beneđitô XVI tại Ðại Học Regensburg hôm ngày 12 tháng 9 năm 2006.

Bán nguyệt san "Văn Minh Công Giáo" cho rằng các nhóm hồi giáo quá khích đã dùng bài diễn văn nói trên của ÐTC, để khích động những anh chị em hồi giáo nổi lên chống Ðức Giáo Hoàng và những người kitô. Bài bình luận còn thêm rằng những lèo lái làm méo mó ý nghĩa những lời ÐTC đã nói, được sử dụng để nuôi sống ý tưởng nơi những nhóm hồi giáo quá khích cho rằng Tây Phương đang mở chiến tranh chống lại Hồi Giáo. Ðây là một ý tuởng gây hại cho sự an bình đầy tình thân hữu trong những tương quan giữa người kitô và anh chị em hồi giáo.

Bán nguyệt san nhắc lại ước muốn của ÐTC nhắm thiết lập lại sự tôn trọng và đối thọai giữa nguời kitô và anh chị em hồi giáo, và do đó, đây không phải là một sự lựa chọn cho qua lúc mà thôi.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page