Thiết lập Huynh Ðoàn Chúa Chiên Nhân Lành

để tiếp nhận lại với Giáo Hội

Huynh Ðoàn của Ðức Cha Marcel Lefèvre

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Jean Pierre Ricard, Tổng Giám Mục Bordeaux giải thích về việc thiết lập Huynh Ðoàn "Chúa Chiên Nhân Lành" để tiếp nhận lại với Giáo Hội những thành viên của Huynh Ðoàn Thánh Piô X của Ðức Cha Marcel Lefèvre.

Tin Roma (Apic 5/10/2006) - Trong bài bình luận đăng trong tạp chí của L'Aquitaine của Tổng Giáo Phận Bordeaux, Ðức Hồng Y Jean Pierre Ricard, Tổng Giám Mục Bordeaux, đã giải thích rằng việc thành lập mới đây tại Bordeaux Huynh Ðoàn Chúa Chiên Nhân Lành, để nhận lại với Giáo Hội Công Giáo những thành viên của Huynh Ðoàn Thánh Piô X của Ðức Cha Marcel Lefèvre, là một dấu hiệu tích cực cho thái độ "mở rộng vòng tay" của Toà Thánh, đối với những thành viên cực đoan của Huynh Ðoàn Thánh Piô X.

Ðược biết Huynh Ðoàn Chúa Chiên Nhân Lành đã được thiết lập ngày 8 tháng 9 năm 2006, và được đặt dưới thẩm quyền của Ủy Ban Toà Thánh Ecclesia Dei, do Ðức Hồng Y Castrillon Hoyos, làm chủ tịch.

Chính Ðức Hồng Y Ricard, Tổng Giám Mục Bordeaux, cũng là thành viên của Ủy Ban Giáo Hoàng Ecclesia Dei. Ngài giải thích thêm rằng Việc Thành Lập Huynh Ðoàn mới: Chúa Chiên Nhân Lành, là thể theo ý của Ðức Gioan Phaolô II, để tiếp nhận trở lại những tín hữu thủ cựu cực đoan đã theo Ðức Cha Marcel Lefèvre. Huynh đoàn mới này được quyền sử dụng những sách phụng vụ của năm 1962, có sinh hoạt nội bộ tuỳ thuộc vào thẩm quyền Roma của Ủy Ban Ecclesia Dei, nhưng trong những hoạt động bên ngoài, như những hoạt động tông đồ, việc chăm sóc mục vụ cho các tín hữu, thì cần có sự cho phép của thẩm quyền giám mục sở tại.

Ðức Hồng Y cũng nhắc lại biến cố đau buồn đã xảy ra trong Tổng Giáo Phận Bordeaux trước đây, khi những tín hữu thủ cựu cực đoan của Ðức Cha Lefèvre cưỡng chiếm Nhà Thờ Saint Eloi tại Bordeaux, gây ra những căng thẳng kéo dài nhiều năm giữa Tổng Giáo Phận và các tín hữu thủ cựu cực đoan. Tuy nhiên, Ðức Hồng Y kêu gọi mọi người hãy thực thi bác ái và sự thật, hãy kiến tạo bầu khí tôn trọng lẫn nhau và tuân phục con thảo đối với huấn quyền Giáo Hội. Một sự hoà giải đích thực sẽ không thể nào có được trong bầu khí của tâm thức trả thù, của sự mập mờ trong những xác tín và của việc sử dụng ngôn ngữ không rõ ràng.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page