ÐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt

dâng thánh lễ cầu nguyện

cho giáo phận Bắc Ninh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tổng Giám Mục Hà Nội, Giuse Ngô Quang Kiệt, dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo phận Bắc Ninh và cho Ðức cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến.

Bắc Ninh, Việt Nam 2/10/2006 - Tối ngày 1.10.2006, ngày lễ mừng kính Ðức Mẹ Mân Côi bảo trợ giáo phận Bắc Ninh, tại nhà thờ Chính toà Bắc Ninh, Ðức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt đã tới chủ sự thánh lễ cầu cho Giáo phận và cho Ðức cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. Toàn thể các linh mục trong giáo phận và một số linh mục về tham dự lễ tang Ðức cố Giám mục Giuse cùng đồng tế với Ðức Tổng.


Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt và toàn thể đoàn đồng tế đã cung kính xá nhang trước di ảnh của Ðức cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến.


Trước khi tiến lên cung thánh, Ðức Tổng và toàn thể đoàn đồng tế đã cung kính xá nhang trước di ảnh của Ðức cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến.

Ðầu thánh lễ, Ðức Tổng Giuse nói: Trong lòng nhà thờ Chính toà Bắc Ninh hôm nay hiện lên hình ảnh thật đẹp về một Giáo hội hiệp nhất yêu thương vì có đủ mọi thành phần dân Chúa hiện diện: Giám mục, Linh mục, Nam nữ tu sĩ và giáo dân. Và tất cả cùng chung một lòng một ý cầu nguyện cho giáo phận. Tuy Ðức cố Giám mục vắng mặt nơi đây, nhưng ngài chỉ vắng về phương diện thể lý, còn tinh thần ngài vẫn luôn hướng về chúng ta, ngài đang tha thiết cầu bầu cùng Chúa cho đoàn chiên của ngài.

Trong bài giảng, Ðức Tổng nhấn mạnh tầm quan trọng của đức vâng lời. Các thánh Giáo phụ luôn đề cao sự vâng lời của Mẹ Maria. Khi thiên thần truyền tin cho Mẹ, cả vũ trụ như nín thở chờ đợi tiếng Xin Vâng của Ðức Mẹ. Nhờ tiếng xin vâng đó, mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người cứu chuộc nhân thế. Chính Ðức Giêsu Kitô cũng đã tuyệt đối vâng lời Ðức Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập giá vì tình yêu Chúa Cha và yêu thương con người. Dọc theo dòng Lịch sử Cứu độ và lịch sử Hội thánh đã có biết bao mẫu gương tuyệt đối vâng theo ý muốn của Thiên Chúa. Trong đời Ðức cố Giám mục Giuse Maria, ngài đã luôn vâng theo tiếng gọi của Thiên Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn: kiên tâm bước theo Chúa trong lí tưởng tu trì trong những năm tháng dài Tiểu chủng viện bị giải tán; vâng lời âm thầm lãnh nhận chức linh mục trong hoàn cảnh xã hội hết sức khó khăn với đầy rẫy những cấm đoán, bách hại; vâng lời lãnh nhận sứ vụ làm Chủ chăn coi sóc đoàn chiên đông đảo của cả Giáo phận mà chỉ có một hai linh mục giúp ngài. Và rồi, khi tuổi đời Ðức cha chưa cao, ngài một lần nữa sẵn lòng vâng theo tiếng Chúa gọi đi về nghỉ ngơi với Người. Ðức cha Giuse đã ra đi, mọi người ở lại cũng hãy vâng theo những lời ngài hằng kêu gọi lúc sinh thời: sống yêu thương hiệp nhất, kiên vững với niềm tin và chọn Chúa trên hết.

Sự ra đi của Ðức cố Giám mục Giuse tuy là một sự mất mát to lớn, nhưng ngược lại, cũng là một cơ hội để mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận Bắc Ninh qui tụ về Toà Giám mục trong tinh thần hiệp nhất yêu thương, là cơ hội để tất cả cầu nguyện cho Giáo phận và cho nhau tha thiết hơn, chân thành hơn.

 

Ban thông tin Giáo Phận Bắc Ninh

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page