Ðức Thánh Cha được mời gởi sứ điệp

dịp kỷ niệm 50 năm ký Hiệp Ước tại Roma

thành lập Cộng Ðồng Kinh Tế Âu Châu

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha được mời gởi sứ điệp dịp kỷ niệm 50 năm ký Hiệp Ước tại Roma thành lập Cộng Ðồng Kinh Tế Âu Châu.

Tin Berlin (CNA 30/08/2006) - Ông Norbert Lammert, thuộc đảng Liên Hiệp Dân Chủ Kitô giáo, chủ tịch Quốc Hội Ðức, đã mời Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI công bố một sứ điệp, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ký Hiệp Ước tại Roma thành lập Cộng Ðồng Kinh Tế Âu Châu, tiền thân của Liên Hiệp Âu Châu ngày nay.

Ông Chủ Tịch Quốc Hội Ðức cho biết rằng Ông đã xin Ðức Thánh Cha giải bày những nguyên tắc đạo đức cho tiến trình của liên hiệp chính trị tại Âu Châu; và hiện Ông đang chờ đợi xem Ðức Bênêđitô XVI có chấp nhận lời yêu cầu của Ông hay không.

Ðược biết, vào năm 2007, sẽ đến phiên Ðức Quốc giữ vai trò chủ tịch Liên Hiệp Âu Châu, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ký Hiệp Ước tại Roma để thành lập Cộng Ðồng Kinh Tế Âu Châu vào năm 1957, gồm các quốc gia Ðức, Pháp. Ý. Hoà Lan, Bỉ và Luxemburg. Ðược biết Cộng Ðồng Kinh Tế Âu Châu là tiền thân của Liên Hiệp Âu Châu ngày nay.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page