Sứ Ðiệp của Hội Ðồng Toà Thánh

đặc trách Mục Vụ Di Dân

để cử hành ngày Quốc Tế Du Lịch

lần thứ 27

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp của Hội Ðồng Toà Thánh đặc trách Mục Vụ Di Dân để cử hành ngày Quốc Tế Du Lịch lần thứ 27.

Tin Roma (Apic 24/08/2006) - Ngày 27 tháng 9 năm 2006 là Ngày Quốc Tế Du Lịch lần thứ 27. Ngày Thứ Năm, 24 tháng 8 năm 2006, Hội Ðồng Toà Thánh đặc trách Mục Vụ Di Dân đã công bố một sứ điệp về chủ đề: "Du Lịch là Sự Phong Phú", để giúp cử hành ngày quốc tế này.

Trong sứ điệp, Ðức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch, và Ðức Tổng Giám Mục Agostino Marchetto, tổng thư ký của Hội Ðồng đề cao những giá trị tích cực của du lịch, nhưng đồng thời cũng phê bình hệ thống kinh tế tài chánh hiện tại như là nguồn gốc của những bất quân bình lớn trên thế giới.

Sứ điệp nhận định rằng khi nói về Du Lịch, người thì nghĩ đến thiên nhiên, kẻ lại nghĩ đến các phương tiện giao thông, và những người khác nữa thì nghĩ đến du lịch như là dịp để làm ăn, để khuếch trương kinh doanh và hưởng lợi. Và cũng có những người nghĩ đến du lịch như là những dịp giao tiếp giữa người với người, giữa những người thân thuộc trong gia đình, những tiếp xúc với cộng đoàn, với những tâm tình thân thương, tôn trọng và tế nhị. Sứ điệp trình bày tiếp như sau: "Các dân tộc được gặp nhau, các cuộc tiếp xúc thăm viếng được gia tăng trong du lịch mà người ta không thể nào chận lại được. Người ta ngắm nhìn những sự phong phú nơi con người, dù đang phải chịu cảnh khổ của chậm tiến... Sau một chuyến du lịch, những tâm tình liên đới được khơi dậy, mặc dù đôi khi không tồn tại lâu dài. Và người ta cảm nghiệm được rằng không phải chỉ có một hệ thống kinh tế tài chánh duy nhất, và rằng hệ thống kinh tế tài chánh hiện tại không phải là hệ thống tốt nhất, nhưng lại là nguồn gây ra những bất quân bình to lớn.

Du lịch là một sự phong phú, trong mức độ du lịch mở ra cho con người nhìn thấy những sự phong phú khác trên bình diện văn hoá, lịch sử, thiên nhiên, mỹ thuật, nhân bản và thiêng liêng mà mọi dân tộc đều có và cố gắng duy trì.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page