ÐTC Beneđitô XVI đã nhắc đến

những bách hại và chống đối

mà Giáo Hội phải trải qua

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư (23 tháng 8 năm 2006), ÐTC Beneđitô XVI đã nhắc đến những bách hại và chống đối mà Giáo Hội phải trải qua.

Tin Vatican (Vat, Apic 23/08/2006) - Sáng thứ Tư, ngày 23 tháng 8 năm 2006, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, đã tiếp chung khoảng 7,000 tín hữu, trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, Nội Thành Vatican.

Trong bài huấn đức, ÐTC đã nói đến thánh tông đồ Gioan, tác giả Sách Khải Huyền, tập sách cuối cùng của Thánh Kinh Tân Ước. ÐTC đã quả quyết rằng Giáo Hội ngày nay là nạn nhân của những đối nghịch và không cảm thông, mà đáng lý ra Giáo Hội không phải chịu như vậy. Những "nuớc mắt của Gioan trong sách Khải Huyền" diễn tả cuộc thử thách của những Giáo Hội miền Tiểu Á trước sự thinh lặng của Thiên Chúa, khi Giáo Hội phải trải qua những bách hại. Tông đồ Gioan đã khuyến khích những cộng đoàn tín hữu đang chịu thử thách hãy kiên vững trong đức tin và đừng đồng hoá mình với thế gian.

Ðức Thánh Cha giải thích thêm rằng thử thách của các Giáo Hội được mô tả trong sách Khải Huyền có thể phản chiếu cuộc thử thách của chính chúng ta trước những khó khăn nghiêm trọng, những sự không thông hiểu nhau và những chống đối mà Giáo Hội ngày nay đang phải trải qua tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới. ÐTC nói: "Ðây là những đau khổ mà đáng lý ra Giáo Hội không phải chịu như vậy, giống như đã xảy ra cho Chúa Giêsu; thật vậy, Chúa Giêsu đã không làm gì nên tội để phải chịu khổ nhục như vậy." Tuy nhiên, những đau khổ mạc khải cho chúng ta biết sự ác độc của con người khi họ chiều theo những gợi ý của sự dữ, nhưng đồng thời cũng nói lên sức mạnh chiến thắng của Thiên Chúa luôn điều khiển hướng dẫn mọi biến cố.

Nhắc đến thị kiến "nguời nữ sinh Con Trai" trong sách Khải Huyền, ÐTC giải thích rằng người nữ đó là Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Mẹ của Ðấng Cứu Thế; nhưng hình ảnh người nữ này cũng diễn tả Giáo Hội đang phải chịu nhiều đau khổ để sinh Chúa Kitô vào trong thế gian. Ðức Thánh Cha nhắc lại rằng thánh tông đồ Gioan trình bày trong sách Khải Huyền những hình ảnh mạnh và đôi khi khó hiểu, để nói lên ý nghĩa của lịch sử nhân lọai, được nhìn từ biến cố chết và sống lại của Chúa Giêsu. Chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết phải làm cho người kitô được đầy can đảm và hy vọng giữa những khó khăn trong khi vẫn vui mừng chờ đợi ngày Chúa ngự đến.

Kết thúc bài huấn đức, ÐTC dâng lời cầu nguyện xin Thánh Tông Ðồ Gioan giúp các tín hữu sống kiên vững đợi chờ Chúa đến, vượt qua mọi thử thách có thể gặp phải.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page