Hồng Y Ðoàn còn 118 vị dưới 80 tuổi

có quyền vào Mật Viện Bầu Giáo Hoàng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hồng Y Ðoàn còn 118 vị dưới 80 tuổi, có quyền vào Mật Viện Bầu Giáo Hoàng.

Tin Vatican (Apic 21/08/2006) - Với lễ mừng sinh nhật thứ 80 của Ðức Hồng Y Marian Jaworski, người Ukrain, Tổng Giám Mục Lviv cho những người công giáo nghi thức Latinh, vào ngày thứ Hai 21 tháng 8 năm 2006, thì Hồng Y Ðoàn còn 118 vị dưới 80 tuổi, có quyền vào Mật Viện bầu giáo hoàng.

Ðược biết, vào năm 1973, Ðức Phaolô VI đã quyết định tổng số những vị Hồng Y tham dự Mật Viện là 120 vị.

Vào ngày 17 tháng 9 năm 2006, Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger, cựu Tổng Giám Mục Paris, Pháp, sẽ mừng sinh nhật thứ 80. Và tiếp sau đó, cho đến cuối năm 2006, sẽ có 4 vị Hồng Y đến mức tuổi 80. Tổng Số Hồng Vị Ðoàn hiện nay trong giáo hội là 190 vị, trong số này hiện có 118 vị dưới 80 tuổi.

Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng, vào thời điểm tháng 3 năm 2006, tổng số những vị Hồng Y dưới 80 tuổi đã xuống đến mức 108 vị. Và ngày 24 tháng 3 năm 2006, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã phong tước cho 12 vị tân hồng y dưới 80 tuổi, nâng tổng số những vị hồng y dưới 80 tuổi lên đúng mức 120 vị, như đã được Ðức Phaolô VI ấn định vào năm 1973.

Ðầu tháng 8 năm 2006, trong cuộc phỏng vấn dành cho các đài truyền hình Ðức, Ðức Thánh Cha cho biết ngài có ý định triệu tập Công Nghị Hồng Y thông thường và thường xuyên hơn để mỗi lần chỉ phong tước hồng y cho một số ít vị mà thôi. Ngoài ra, ÐTC cũng sẽ triệu tập những "Công Nghị Hồng Y Ngọai Thường", một cách thường xuyên hơn, cả khi không có những vấn đề đặc biệt cần bàn, để trao đổi với quý vị hồng y và tìm giải đáp cho những vấn đề đang xảy ra.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page