Cựu Sứ Thần Toà Thánh tại Cuba

cho rằng quá sớm để nói về

một thời chuyển tiếp chính trị tại Cuba

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cựu Sứ Thần Toà Thánh tại Cuba cho rằng quá sớm để nói về một thời chuyển tiếp chính trị tại Cuba.

Tin Cuba (Apic 10/08/2006) - Ðức Tổng Giám Mục Giulio Einaudi, cựu sứ thần Toà Thánh Vatican tại Cuba, từ năm 1980 đến năm 1988, nhận định rằng đây là điều quá sớm để nói về một thời chuyển tiếp tại Cuba, khi lãnh tụ Fidel Castro phải vào Nhà Thương và tạm thời trao quyền lãnh đạo đất nước cho em trai mình là Tướng Raul Castro.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo "El Mercurio" xuất bản tại Chile ngày 8 tháng 8 năm 2006, Ðức Tổng Giám Mục Giulio Einaudi đã tỏ ra lạc quan trước tình hình đang diễn ra tại Cuba. Ngài nói: "Nếu cộng đoàn quốc tế biết cách tiếp cận với Cuba, qua đối thọai, thì tình thế có thể diễn tiến theo hướng tích cực."

Nhận định về Tướng Raul Castro đang tạm nắm quyền lãnh đạo tại Cuba, Ðức Tổng Giám Mục, Cựu Sứ Thần Toà Thánh tại Cuba, cho rằng Tướng Raul Castro, có đủ những khả năng cần thiết để hướng dẫn đất nước Cuba đến cuộc "thay đổi" ôn hoà và bình thường, xét vì Ông đã trải qua rất nhiều năm bên cạnh Fidel Castro, và biết rõ tình hình đất nước Cuba. Ðức Tổng Giám Mục Giulio Einaudi cho rằng người ta không thể nói là thời hậu-Fidel Castro đã bắt đầu rồi, bởi vì không có dấu hiệu gì để quả quyết rằng lãnh tụ Fidel Castro sẽ không bình phục nữa và sẽ không trở lại nắm quyền như trước.

Ðược hỏi về những tuyên bố của các giám mục Cuba không ủng hộ bất cứ can thiệp nào từ ngoài, Ðức Tổng Giám Mục Giulio Einaudi chỉ trả lời bằng cách lưu ý rằng Ðức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng Giám Mục Thủ Ðô La Havana, là một con người rất thận trọng, khôn ngoan, và có đủ khả năng đối phó với diễn biến mới. Ðức Tổng Giám Mục nói thêm như sau: "Như là giáo hội, chúng tôi không kể mình như là một giải đáp chính trị để thay thế". Ðức Tổng Giám Mục nhận định rằng, kể từ chuyến viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại Cuba vào năm 1998, tình hình tại Cuba đã có những thay đổi lớn tốt hơn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page