Một Phần Ba dân chúng Pháp

còn tin vào Phép lạ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một Phần Ba dân chúng Pháp còn tin vào Phép lạ.

Tin Paris (Apic 8/08/2006) - Theo kết quả của cuộc điều tra do Viện TBS-Sofrès thực hiện cho báo "Người Hành Huơng" (Le Pèlerin), nhân dịp Cuộc Hành Hương Hằng Năm Lộ Ðức của Giáo Hội Pháp vào lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8), thì 35% dân chúng Pháp cho biết là còn tin vào phép lạ. Kết quả cuộc điều tra sẽ được công bố vào thứ Năm ngày 10 tháng 8 năm 2006, hai ngày trước Cuộc Hành Hương Toàn Quốc tại Lộ Ðức, từ ngày 12 đến 17 tháng 8 năm 2006. Ðây là Cuộc Hành Hương Toàn Quốc lần thứ 133. Kết quả còn cho biết có 62% những người Pháp được hỏi, đã trả lời là không tin vào phép lạ, và 3% không có ý kiến.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng vào tháng 11 năm 2005, một phụ nữ người Italia, 94 tuổi, đã được chính thức nhìn nhận là bà đã nhận được phép lạ tại Lộ Ðức. Và như thế, bà là người thứ 67 được chính thức nhìn nhận đã hưởng được phép lạ Lộ Ðức. Hằng năm, có khoảng 6 triệu khách hành hương đến Lộ Ðức kính viếng và cầu nguiyện Ðức Mẹ Lộ Ðức.

Chủ đề của cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 133 này là: "Hãy giữ cho đèn của anh chị em luôn cháy sáng". Ðây là lời mời gọi anh chị em hành hương Lộ Ðức hãy tiến sâu vào trung tâm Ðức Tin. Mỗi ngày trong thời gian cuộc hành hương toàn quốc, Ðức Tổng Giám Mục André Vingt-Trois, Tổng Giám Mục Thủ Ðô Paris, chia sẻ một đề tài giáo lý cho anh chị em hành hương.

Ðược biết cuộc Ðiều Tra nói trên đã được thực hiện trong hai ngày 6 và 7 tháng 7 năm 2006, và đã hỏi 1,000 người, con số căn bản được chọn để tượng trưng cho toàn dân chúng Pháp.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page