Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

xin các Nữ Ðan Viện Carmelo

cầu nguyện cho những kẻ khủng bố

được ơn ăn năn trở lại

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI xin các Nữ Ðan Viện Carmelo cầu nguyện cho những kẻ khủng bố được ơn ăn năn trở lại.

Tin Introd/Italia (Zenit 21/07/2006) - Thứ Bảy, ngày 15 tháng 7 năm 2006, trong một chuyến du ngoạn, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã đến thăm Nữ Ðan Viện Carmêlô tại làng Quart gần đó, và đã xin các nữ đan viện hãy cầu nguyện cho những kẻ khủng bố được ơn ăn năn trở lại.

Ðược biết Nữ Ðan Viện nầy đã được Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khánh thành vào năm 1989, và tọa lạc gần Les Combes, gần bên Nhà Nghỉ của Các Tu Sĩ dòng Salêsiêng, nơi Ðức Thánh Cha đang nghỉ hè. Theo lời kể của Nữ Tu Maria, một trong 10 nữ đan viện thuộc cộng đoàn này, thì Ðức Thánh Cha đã nói như sau: Chúng con hãy cầu nguyện cho những kẻ khủng bố, bởi vì họ không biết rằng không những họ hành động có hại cho người lân cận, mà còn gây hại cho chính bản thân họ nữa.

Liên quan đến những gì đang xảy ra tại Thánh Ðịa, ÐTC đã nói với các nữ đan viện của cộng đoàn được ngài đến thăm như sau: Hiện giờ chúng ta đang chứng kiến cuộc xung đột tại Liban càng ngày càng tồi tệ hơn; nhưng tại nhiều nơi khác trên thế giới, cũng có những người dân đang đau khổ vì nạn đói và nạn bạo lực... Ðời sống chiêm niệm, ---  một đời rất phong phú tình thương bác ái, --- mở cửa trời cho nhân lọai đang cần hướng về đó, xét vì ngày nay trong thế giới, người ta sống dường như Thiên Chúa không còn hiện hữu nữa. Và ở đâu không có Thiên Chúa, thì ở đó có bạo lực và khủng bố. Nữ Tu Maria còn nói cho nhật báo Cộng Hoà (La Republica) xuất bản tại Italia, biết rằng Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cũng đã tỏ ra quan tâm đối với hiện tượng những người kitô tại Thánh Ðịa tiếp tục di cư ra nước ngoài. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng Ðức Thánh Cha đã chỉ định Chúa Nhật, ngày 23 tháng 7 năm 2006, làm ngày Ðền Tội và Cầu Nguyện cho Hoà Bình ở Trung Ðông.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page