Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

bổ nhiệm Linh Mục Federico Lombardi

làm Tân Giám Ðốc Phòng Báo Chí Toà Thánh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI bổ nhiệm Linh Mục dòng tên Federico Lombardi làm Tân Giám Ðốc Phòng Báo Chí Toà Thánh.

Tin Vatican (Vat./Apic 11/07/2006) - Thứ Ba, ngày 11 tháng 7 năm 2006, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã chấp nhận đơn xin từ nhiệm Giám Ðốc Phòng Báo Chí Toà Thánh của Tiến Sĩ Joachim Navarro-Valls, vừa đồng thời đã bổ nhiệm linh mục dòng tên Federico Lombardi, người ý, 64 tuổi, hiện là Tổng Giám Ðốc Ðài Phát Thanh Vatican, làm tân Giám Ðốc Phòng Báo Chí Toà Thánh.


Linh mục dòng tên Federico Lombardi, người ý, 64 tuổi, hiện là Tổng Giám Ðốc Ðài Phát Thanh Vatican, được Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI bổ nhiệm làm tân Giám Ðốc Phòng Báo Chí Toà Thánh. (Trong hình: Linh mục Federico Lombardi đang đứng trong phòng làm việc tại Ðài Phát Thanh Vatican).


Tiến Sĩ Navarro-Valls, giáo dân nguời Tây Ban Nha, thành viên của Hội Opus Dei, hiện 69 tuổi, đã được Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Ðốc Phòng Báo Chí Toà Thánh, ngày 4 tháng 12 năm 1984.

Linh Mục dòng tên Federico Lombardi, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1942, tại Saluzzo, Bắc Italia, và gia nhập dòng tên năm 1960. Thụ Phong Linh Mục năm 1972, Linh mục Federico Lombardi đã tốt nghiệp ngành Toán Học của Ðại Học Torino, và đã tốt nghiệp cử nhân Triết và cử nhân Thần Học tại Học Viện Thần Học của Dòng Tên bên Frankfurt, Ðức Quốc. Từ năm 1984 cho đến năm 1990, Cha là Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Tên tại Italia. Năm 1991, Cha được bổ nhiệm làm Giám Ðốc Chương Trình Ðài Phát Thanh Vatican. Mười năm sau, tức vào năm 2001, Cha được bổ nhiệm kiêm luôn Giám Ðốc Trung Tâm Truyền Hình Vatican. Ngày 5 tháng 10 năm 2005, Cha được thăng chức vụ Tổng Giám Ðốc đài Phát Thanh Vatican.

Với bổ nhiệm mới vào trách vụ Giám Ðốc Phòng Báo Chí Toà Thánh, Linh Mục Federico Lombardi hiện kiêm nhiệm ba trọng trách Tổng Giám Ðốc Ðài Phát Thanh Vatican, Giám Ðốc Trung Tâm Truyền Hình Vatican, và Giám Ðốc Phòng Báo Chí Toà Thánh.

Ðược biết sáng thứ Ba ngày 11 tháng 7 năm 2006, tiến sĩ Joachim Navarro-Valls đã chào từ giã tất cả nhân viên Phòng Báo Chí Toà Thánh, trước khi chính thức công bố việc bổ nhiệm linh mục Federico Lombardi, dòng Tên, làm Tân Giám Ðốc kế nhiệm mình. Phần Cha Federico Lombardi, cũng vào sáng thứ Ba, ngày 11 tháng 7 năm 2006, cả trước khi có lời công bố chính thức, Cha đã đến Phòng Báo Chí Toà Thánh, để chào tất cả các ký giả có mặt. Cha cho phổ biến bức thư ngắn, trong đó Cha trước hết cám ơn và đề cao khả năng, sự hiểu biết và lòng tận tuỵ ngoại thường của vị tiền nhiệm, tiến sĩ Navarro-Valls, nguời đã chu toàn tốt đẹp trách vụ trong vòng 22 năm qua. Cha cho biết cha không thể sánh mình bằng tài sức với vị tiền nhiệm, nhưng cam kết sẽ tận dụng hết khả năng để phục vụ Ðức Thánh Cha và hổ trợ cho công việc của các ký giả cạnh toà thánh.

Phần tiến sĩ Navarro-Valls, trong thời gian gần đây, đã thường nói lên nguyện vọng được giải nhiệm. Có lần tiến sĩ đã tâm sự như sau: "Tôi ý thức đã nhận lãnh trong những năm này, nhiều hơn là tôi đã cho đi". Và hôm ngày 17 tháng 6 năm 2006, trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình số 7 tại Italia, Tiến sĩ Navarro-Valls đã xác nhận ước nguyện được giải nhiệm. Ông đã nói như sau: "Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI biết rõ ước nguyện của tôi như thế nào." Ông tâm sự rằng được theo bên cạnh Ðức Bênêđitô XVI trong suốt năm đầu tiên của triều giáo hoàng ngài, là điều thật "đặc biệt".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page