Vài con số thống kê về

Giáo Hội Công Giáo Toàn Cầu

trong năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài con số thống kê về Giáo Hội Công Giáo Toàn Cầu trong năm 2004.

(Radio Veritas Asia 30/04/2006) - Hôm ngày 29 tháng 4 năm 2006, Phòng Thống Kê Trung Ương của Toà Thánh, hiện đang chuẩn bị để in Bộ Sách Thống Kê năm 2004, đã cho biết tổng số người công giáo trên khắp thế giới đã vượt qua mức Một Tỉ người. Nói đúng con số là: 1,098,000.000 tín hữu. Tỉ lệ gia tăng này đi song song với tỉ lệ gia tăng dân số trên thế giới.

Phòng Thống Kê Trung Ương Toà Thánh đã so sánh con số thống kê của năm 1978 với con số thông kê của năm 2004, để đi đến những vài nhận định như sau:

- Trước hết, vào năm 1978, tổng số người công giáo trên toàn cầu là 757,000 tín hữu.

- Vào năm 2004, -- tức 26 năm sau, -- tổng số người công giáo là 1,098,000,000 người, tức gia tăng 45%.

Hiện tượng gia tăng số người công giáo được ghi nhận tại Phi Châu, Á Châu và Mỹ Châu. Tại Âu Châu, tỉ lệ thay vì gia tăng, thì lại bị giảm đi. Vào năm 1978, cứ 100 người dân, thì bình quân có 40 người công giáo. Nhưng giờ đây, nghĩa là vào năm 2004, cứ 100 người dân, thì chỉ còn có 39 người công giáo.

Tổng số người lãnh nhận bí tích Rửa Tội vào năm 2004, lại ít hơn tổng số người lãnh nhận bí tích Rửa Tội vào năm 2003 trước đó.

Trong khi đó, tỉ lệ gia tăng số người công giáo tại Phi Châu, đã tăng lên gấp ba lần:

- Vào năm 1978, tổng số người công giáo tại Phi Châu là 55 triệu tín hữu.

- Vào năm 2004, -- tức 26 năm sau, -- tổng số người công giáo Phi Châu tăng lên đến 149 triệu tín hữu. Tổng số người công giáo tại Mỹ Châu và Á Châu, cũng gia tăng đáng kể. Hiện tại, tính theo con số của năm 2004, thì Giáo Hội công giáo tại Mỹ Châu, chiếm 62% dân số; và Giáo Hội công giáo tại Á Châu chỉ đạt mức độ 3% dân số.

Nhìn vào tình trạng nhân sự của Giáo Hội, chúng ta có những con số như sau:

- Tổng số các vị giám mục đã tăng 28% trong vòng 26 năm qua. Tuổi trung bình của 4,784 vị giám mục công giáo trên toàn thế giới, là 67 tuổi.

- Tổng số các linh mục công giáo trên toàn thế giới, tăng không bằng tỉ lệ của các giám mục. Nghĩa là từ năm 1978, đến năm 2004, tỉ lệ gia tăng chỉ là 3.5% mà thôi. Nhưng nếu nhìn riêng vào tình trạng của Âu Châu, thì tổng số linh mục tại Âu Châu, không gia tăng, mà còn bị giãm đi 20%.

Một hiện tượng mới đáng chú ý có liên quan đến tổng số những Thầy Phó Tế Vĩnh Viễn. Tỉ lệ gia tăng rất cao:

- Vào năm 1978, trên toàn thế giới, giáo hội công giáo chỉ có 5,500 thầy phó tế vĩnh viễn.

- Và vào năm 2004, tổng số đã tăng lên đến 32,000 thầy phó tế vĩnh viễn. Con số gia tăng này được ghi nhận nhiều nhất tại Âu Châu và Mỹ Châu. 97% của tổng số 32,000 thầy phó tế vĩnh viễn, là của Giáo Hội tại Âu Châu và Mỹ Châu.

Tổng số các nam tu sĩ , không có chức linh mục, trong toàn thể giáo hội công giáo, cũng bị giãm 27 %. Và Tổng số các nữ tu, trong vòng 26 naă qua, cũng đã bị giãm 22%.

Tuy nhiên, tổng số Ðại Chủng Sinh của giáo hội công giáo toàn cầu, thì gia tăng rất cao. Nhờ con số ơn gọi gia tăng tại Á Châu, Phi Châu và Mỹ Châu, nên tổng số Ðại Chủng Sinh trong toàn thể giáo hội công giáo, đã gia tăng 77%.

Ðó là vài con số thống kê về Giáo Hội Công Giáo Toàn Cầu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page