Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

họp tất cả những vị đứng đầu các Bộ

Các Hội Ðồng Toà Thánh

thuộc giáo triều Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI họp tất cả những vị đứng đầu các Bộ, Các Hội Ðồng Toà Thánh, thuộc giáo triều Roma, để tham khảo ý kiến.

Tin Vatican (Apic 6/04/2006) - Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Sáu, ngày mùng 7 tháng 4 năm 2006, ÐTC Bênêđitô XVI triệu tập cuộc họp quý Ðức Hồng Y và Tổng Giám Mục, đứng đầu các Bộ, các Hội Ðồng Toà Thánh, thuộc Giáo Triều Roma, tại Ðại Sảnh Bologna của Ðiện Tông Toà.

Ðây là lần thứ 2, ÐTC Bênêđitô XVI triệu tập cuộc họp như vậy. Lần thứ nhất là vào ngày 13 tháng 2 năm 2006. Tuy nội dung của cuộc họp được giữ kín, nhưng giới báo chí Italia đã dựa theo vài "bật mí" không chính thức, để phỏng đoán rằng ÐTC Bênêđitô XVI đã hoặc ít ra sắp ký một Tự Sắc nhắm "hợp thức hoá" thánh lễ theo nghi thức cũ, nghi thức của Ðức Thánh Giáo Hoàng Piô V, --- (tức thánh lễ bằng tiếng Latinh, trước Công Ðồng Vaticanô II, trong sách lễ Roma năm 1962) --- và như thế mở ra con đường hoà giải với nhóm cực kỳ bảo thủ của Ðức Cha Lefèvre. Giới báo chí Italia phỏng đoán thêm rằng một trong những đề tài được Ðức Thánh Cha Bênêđito XVI đưa ra thảo luận với các Vị Ðứng Ðầu các Bộ và Các Hội Ðồng Toà Thánh thuộc Giáo Triều Roma, là vấn đề hội nhập những anh chị em tín hữu thủ cựu của Ðức Cha Marcel Lefèvre trở về lại với Giáo Hội.

Chúng ta nhớ rằng hôm ngày 23 tháng 3 năm 2006, liền trước Công Nghị Hồng Y công khai để phong tước cho 15 vị Tân Hồng Y, trong hai ngày 24 và 25 tháng 3 năm 2006, ÐTC Bênêđitô XVI cũng đã triệu tập tất cả các vị Hồng Y trên thế giới về Roma, để cùng cầu nguyện và suy nghĩ chung với nhau, trong một ngày trọn, về những vấn đề Giáo Hội. Và lúc đó, giới báo chí Italia cũng đã phỏng đoán rằng vấn đề hoà nhập lại những anh chị em thủ cựu của Ðức Cha Lefèvre cũng đã được đem ra thảo luận, ngoài những vấn đề khác nữa, như việc cải tổ giáo triều Roma, vấn đề canh tân Phụng Vụ sau Công Ðồng Vaticanô II, vấn đề đối thọai với Hồi Giáo.

Ðược biết, Toà Thánh đã nhiều lần biểu lộ rõ ràng ước muốn đưa Cộng Ðoàn Thánh Piô X, -- tức cộng đoàn thủ cựu do Ðức Cha Lefèvre thành lập -- trở về lại với Giáo Hội. Ngoài vấn đề tranh chấp về Thánh Lễ theo nghi thức cũ mới, còn có vấn đề tranh chấp quan trọng khác là Thẩm Quyền của Công Ðồng Vaticanô II, mà những anh chị em thủ cựu Lefèvre tố cáo như là nguyên nhân gây ra những khủng hoảng hiện nay trong Giáo Hội.

Về việc cải tổ Giáo Triều Roma, chúng ta đã nhìn thấy vài quyết định của Ðức Bênêditô XVI rồi, chẳng hạn như nhập chung lại hai Hội Ðồng, Hội Ðồng Toà Thánh về mục vụ cho những anh chị em dời cư và di dân được nhập chung lại với Hội Ðồng Toà Thánh về Công Lý và Hoà Bình, và do Ðức Hồng Y Renato Martino làm chủ tịch. Và hai Hội Ðồng Toà Thánh về đối thọai liên tôn và về Văn Hoá, cũng đã được nhập chung lại hôm ngày 12 tháng 3 năm 2006.

Trong tương lai, sẽ còn những thay đổi nữa, nhất là tại các Bộ về Phụng Tự, về Giáo Dân, và Hội Ðồng Toà Thánh về Truyền Thông Xã Hội.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page