ÐTC Beneđitô XVI kêu gọi duy trì

sự hiệp thông trong giáo hội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư (5/04/2006) ÐTC đã kêu gọi duy trì sự hiệp thông trong giáo hội.

Tin Vatican (Apic 5/04/2006) - Trước khoảng 30 ngàn tín hữu và khách hành hương hiện diện tham dự buổi tiếp kiến chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Tư, mùng 5 tháng 4 năm 2006, ÐTC Bênêđitô XVI tiếp tục huấn đức về đề tài Sự Hiệp Thông của Giáo Hội với Chúa Kitô. ÐTC đã quả quyết rằng: "Giáo Hội của tình thương cũng là giáo hội của sự thật. Ðể sống trong hiệp nhất và trong hoà bình, gia đình những con cái Thiên Chúa cần phải được bảo vệ trong sự thật, và được hướng dẫn bởi một thái độ khôn ngoan phân biệt... Trong cộng đoàn các môn đệ, sự hiệp thông trong tình yêu đã có mặt ngay từ đầu; nhưng cũng xuất hiện sự chia rẽ nữa... Vì thế, khi nguy hiểm mất đức tin trở nên trầm trọng, thì tín hữu gặp nguy hiểm đó, có bổn phận tách mình xa tránh kẻ đã lạc xa khỏi giáo huấn của Giáo Hội. Nhấn mạnh đến sự việc Kinh Thánh mạnh mẽ giảng dạy tình yêu thương huynh đệ giữa những người kitô, nhưng ÐTC lưu ý thêm rằng "Kinh Thánh cũng nghiêm khắc với những những kẻ chống đối, trước đây đã là thành phần của sự hiệp thông giáo hội, mà nay thì không còn như vậy nữa.

Trong phần chào chúc bằng các thứ tiếng khác nhau, đặc biệt khi nói bằng tiếng BaLan, ÐTC Bênêđitô XVI đã cảm tạ Thiên Chúa vỉ đã ban ngài cho Giáo Hội và ước mong rằng sự hiện diện tinh thần và phần gia tài giáo huấn của ngài "củng cố mọi thành phần giáo hội trong đức tin" và giúp mọi người tiến buớc đến gặp Chúa Kitô.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page