Tập Sách của Ký Giả BaLan

Ông Pawel Zuchniewicz

về những Phép lạ của Ðức Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tập Sách của Ký Giả BaLan, Ông Pawel Zuchniewicz, về những Phép lạ của Ðức Gioan Phaolô II.

Tin BaLan (Apic 27/03/2006) - Ký giả công giáo người Ba Lan, Ông Pawel Zuchniewicz đã thu thập trong tập sách mới nhất của ông, vừa được phát hành tại thủ đô Warsava, tất cả những chứng từ về việc chữa lành được quy về cho lời chuyển cầu của Ðức Gioan Phaolô II.

Theo hãng tin công giáo Hoa Kỳ, CNS, những chứng từ về các phép lạ do lời chuyển cầu của Ðức Gioan Phaolô II, qua đời cách đây một năm, cho thấy ngài rất gần gủi với dân chúng và đánh động cuộc sống của họ.

Tập sách có tựa đề: "Những Phép Lạ của Ðức Gioan Phaolô II" được một nhà xuất bản ở thủ đô Warsava phát hành, làm nổi bật khía cạnh nhân từ của Ðức Gioan Phaolô II. Tập sách thu thập những cuộc chữa lành được quy về cho lời chuyển cầu của Ðức Gioan Phaolô II khi còn sống và sau khi đã qua đời.

Chẳng hạn như trường hợp của bà Kay Kelly, sinh sống tại Liverpool, bên Anh Quốc. Bà kể lại rằng bà bị ung thư trong giai đọan chót, và được chữa lành hoàn toàn sau khi cầu nguyện với Ðức Gioan Phaolô II, vào tháng 3 năm 1979. Ðược biết Ðức Gioan Phaolô II đã được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Roma, ngày 16 tháng 10 năm 1978.

Cũng trong tập sách, ký giả Pawel Zuchniewicz cho rằng phép lạ vĩ đại nhất của Ðức Gioan Phaolô II là đã làm cho các chế độ cộng sản tại Ðông Âu sup đổ, mà không cần đến chiến tranh hay việc đổ máu. Ông cho rằng sự cố đã xảy ra là do lời khẩn cầu của Ðức Gioan Phaolô II.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page