Chuyến Viếng Thăm của ÐTC Bênêđitô XVI

tại Liên Bang Nga là điều chưa được nghĩ tới

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chuyến Viếng Thăm của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tại Liên Bang Nga là điều chưa được nghĩ tới.

Tin Moscowa (Apic 30/03/2006) - Thứ Năm ngày 30 tháng 3 năm 2006, Ðức Tổng Giám Mục Chính Thống Giáo Kiril, Vị đặc trách liên lạc ngọai vụ của Toà Giáo Chủ Moscowa, đã tuyên bố rằng chuyến viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI tại Liên bang Nga là điều chưa được nghĩ đến.

Ðức Tổng Giám Mục Chính Thống Giáo đặc trách ngọai vụ của Toà Giáo Chủ Moscowa cho biết rằng những suy đoán về một chuyến viếng thăm như thế là điều hoàn toàn không đúng, mặc dù trong thời gian qua đã có những đối thọai nhiều hơn giữa Giáo Hội Chính Thống Nga và Toà Thánh Vatican. Tuy nhiên, trong khung cảnh của những cố gắng đối thọai này, một chuyến viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng là điều chưa đuợc bàn đến.

Ðược biết, Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong suốt triều giáo hoàng của ngài, đã ao ước thực hiện hai chuyến viếng thăm, một tại Trung Quốc và một tại Liên Bang Nga, nhưng không thể thực hiện được.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page