Huấn Ðức của ÐTC Beneđitô XVI

vào Trưa Chúa Nhật 26/03/2006

ÐTC nhắc đến những cộng đoàn kitô

chịu đau khổ bị bách hại vì Ðức Tin

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI vào Trưa Chúa Nhật 26 tháng 3 năm 2006, sau Công Nghị Hồng Y: ÐTC nhắc đến những cộng đoàn kitô chịu đau khổ bị bách hại vì Ðức Tin.

(Radio Veritas Asia 27/03/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Chúa Nhật, ngày 26 tháng 3 năm 2006, tiếp liền sau Công Nghị Hồng Y, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã nhấn mạnh một lần nữa về chứng tá của các Hồng Y, cho đến mức hy sinh mạng sống, như được biểu trưng nơi màu đỏ. Và ÐTC cũng nhắc đến những cộng đoàn kitô đang chịu bách hại vì Ðức Tin. Mặc dù Ðức Thánh Cha không đích danh nêu ra những quốc gia nào trên thế giới không có tự do tôn giáo, hay chỉ có trên giấy tờ mà thôi, nhưng chúng ta đều có thể đoán được ÐTC muốn nhắm đến những cộng đoàn kitô nào. Ðây, chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời huấn đức của Ðức Thánh Cha trước khi xướng kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật, ngày 26 tháng 3 năm 2006, với cộng đoàn tìn hữu hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Roma, như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Công Nghị Hồng Y vừa diễn ra trong những ngày qua để bổ nhiệm 15 vị Tân Hồng Y, đã là một kinh nghiệm sâu xa về giáo hội, một kinh nghiệm cho phép chúng ta cảm nếm sự phong phú thiêng liêng của đoàn thể tính, của việc gặp nhau như những anh em, tuy từ nhiều nguồn gốc khác nhau, nhưng tất cả đều được liên kết chung lại do bởi tình yêu duy nhất đối với Chúa Kitô và đối với Giáo Hội của Người. Một cách nào đó, chúng ta đã có dịp sống lại thực tại của cộng đoàn kitô đầu tiên quy tựu quanh Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, và quanh thánh tông đồ Phêrô, để đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần và để dấn thân vào công cuộc rao giảng Tin Mừng trên toàn thế giới. Lòng trung thành với sứ mạng cho đến mức hy sinh chính mạng sống mình, đó là đặc điểm riêng biệt của các vị Hồng Y, theo như lời hứa của các ngài và như được biểu trưng bởi màu đỏ, giống như màu của máu.

Do bởi sự trùng hợp đầy quan phòng, Công Nghị Hồng Y đã được diễn ra trong ngày 24 tháng 3 (năm 2006), là ngày nhắc nhớ những nhà truyền giáo trong năm qua đã bị giết hại nơi tiền tuyến của công việc rao giảng Phúc âm và phục vụ con người, tại nhiều nơi trên thế giới. Và như thế Công Nghị Hồng Y là một dịp để cảm thấy mình hơn bao giờ hết được gần gũi bên cạnh tất cả những nguời kitô đang chịu đau khổ vì bị bách hại vì đức tin. Chứng tá của những anh chị em kitô này, mà hằng ngày chúng ta nghe biết được qua tin tức, và nhất là sự hy sinh của tất cả những ai đã bị giết hại, (chứng tá đó) có giá trị xây dựng và thôi thúc chúng ta dấn thân rao giảng phúc âm một cách chân thành hơn và quảng đại hơn. Tâm tư Tôi giờ đây huớng một cách đặc biệt đến những cộng đoàn kitô đang sinh sống tại những quốc gia không có sự tự do tôn giáo, hoặc những cộng đoàn kitô đang phải chịu nhiều giới hạn, mặc dù trên giấy tờ có quả quyết cho rằng có tự do tôn giáo. Tôi khuyến khích những cộng đoàn kitô này hãy bền chí trong sự kiên trì và trong tình yêu Chúa Kitô; tình yêu này là hạt giống của Nước Chúa đang đến, hay đúng hơn đã đến trong thế gian rồi. Với tất cả những ai đang họat động để phục vụ cho Tin Mừng trong những hoàn cảnh khó khăn, tôi muốn nói lên tình liên đới sống động nhất nhân danh toàn thể Giáo Hội, và đồng thời bảo đảm rằng tôi nhớ đến họ hằng ngày trong lời cầu nguyện. Giáo Hội tiến tới trong lịch sử và được phổ biến trên thế giới, với sự đồng hành của Mẹ Maria, Nữ Vương Các Tông Ðồ. Như trong Phòng Tiệc Ly ngày xưa, Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria luôn là kỷ niệm sống động về Chúa Giêsu, đối với những người kitô. Chính Mẹ là Ðấng linh động lời cầu nguyện và là kẻ nâng đỡ cho niềm hy vọng của người kitô. Chúng ta hãy xin Mẹ hướng dẫn chúng ta trên con đuờng sống hằng ngày và xin Mẹ hãy bảo vệ, với tình thương đặc biệt, (bảo vệ) những cộng đoàn kitô đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn nhất và đau khổ nhất.

 

Quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là những lời huấn đức của ÐTC nhắc đến ý nghĩa của cộng nghị hồng y, vừa đồng thời kêu gọi liên đới và cầu nguyện cho những cộng đoàn kitô gặp phải khó khăn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page