Tòa Giám Mục Ðà Lạt

Thông báo việc bổ nhiệm

Ðức Tân Giám Mục phó Nha Trang

Giuse Võ Ðức Minh

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tòa Giám Mục

9 Nguyễn Thái Học

Ðàlạt - Lâm Ðồng

 

Ðàlạt, ngày 08 tháng 11 năm 2005

 

Kính gửi : Quý cha

Các Tu sĩ - Chủng sinh

và Anh chị em giáo dân

trong Gia Ðình Giáo phận

 

Quý Cha và Anh chị em thân mến,

Ngày hôm nay, trang thông tin Tòa Thánh vừa công bố:

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã bổ nhiệm Cha Giuse Võ Ðức Minh, Tổng Ðại Diện Giáo phận Ðàlạt làm Giám Mục phó Giáo phận Nha Trang.

Chúng ta tạ ơn Chúa và tri ân Ðức Thánh Cha đã tuyển chọn một người con của Giáo phận lên chức Giám Mục.

Hiệp thông với Ðức Tân Giám Mục Giuse, chúng ta dành để thời gian từ hôm nay đến ngày Ngài được Tấn Phong Giám Mục, để cầu nguyện xin Chúa ban cho Ngài tràn đầy hồng ân Chúa trong chức vụ mới.

Thân ái,

 

+ Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Giám mục Giáo Phận Ðàlạt

 

Ðôi Dòng Tiểu Sử của Ðức Tân Giám Mục Giuse Võ Ðức Minh


Ðức Tân Giám Mục Giuse Võ Ðức Minh.


Ðức Tân Giám Mục Giuse Võ Ðức Minh sinh ngày 10 tháng 9 năm 1944 tại Mỹ Ðức, Lệ Thủy, Quảng Bình trong giáo xứ Tam Tòa thuộc Giáo phận Huế, và được rửa tội hai ngày sau đó.

Song Thân là Ông cố Giuse Võ Ðức Mẫn và Bà cố Elisabeth Nguyễn Thị Trà, đều là giáo dân ngoan đạo của giáo xứ Tam Tòa.

Suốt thời kỳ tiểu học, ngài học tại thành phố Ðàlạt, để rồi lúc lên 12 tuổi thì vào Tiểu chủng viện thánh Giuse Sàigòn ; sau 9 năm theo học, ngài lên Ðại chủng viện thánh Giuse Sàigòn và năm sau, ngài được Ðức Cha cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền gửi du học Triết học và Thần học tại Ðại chủng viện Fribourg, Thụy Sĩ.

Ngày 24/4/1971, Ðức cố Giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền phong chức linh mục cho ngài tại Fribourg, Thụy Sĩ, và gửi ngài tiếp tục theo học ở Học Viện Kinh Thánh Giáo Hoàng ở Rôma và tham dự khóa Kinh Thánh tại Giêrusalem.

Ðứng trước nhu cầu của Giáo Phận trong lãnh vực huấn luyện và đào tạo linh mục, ngày 30/5/1974 ngài trở về Ðàlạt, để dạy Kinh Thánh ở Ðại chủng viện Minh Hòa Giáo Phận Ðàlạt. Sau năm 1975, ngài tiếp tục dạy Kinh Thánh tại Giáo Hoàng Học Viện thánh Piô X, tại Ðại chủng viện Thánh Giuse - Sàigòn và Ðại chủng viện Sao Biển - Nha Trang, cũng như ở một vài nơi khác.

Cùng với việc dạy học, ngài cũng là Thư ký của Ðức Cha cố Bartôlômêô trong suốt 16 năm và năm 1991 ngài được bổ nhiệm làm quản xứ giáo xứ Chính Tòa, và từ năm 1999 làm Tổng Ðại Diện Giáo phận.

Ngày 08/11/2005 Ngài được Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Nha Trang.

Xin hợp ý dâng lời tạ ơn Chúa về hồng ân Chúa thương ban cho Giáo Hội Việt Nam và cách riêng cho hai Giáo phận Nha Trang và Ðàlạt; cũng xin cầu nguyện cho Ðức Tân Giám Mục được dồi dào ơn Chúa trong sứ vụ mới.

 

Tòa Giám Mục

9 Nguyễn Thái Học

Ðàlạt - Lâm Ðồng


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page