Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

bổ nhiệm linh mục Joseph Võ Ðức Minh

vào chức vụ Giám Mục Phó

Giáo Phận Nha Trang

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI bổ nhiệm linh mục Joseph Võ Ðức Minh vào chức vụ Giám Mục Phó Giáo Phận Nha Trang.

Tin Vatican (Vat 8/11/2005) - Ngày 8/11/2005, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã bổ nhiệm linh mục Joseph Võ Ðức Minh vào chức vụ Giám Mục Phó Giáo Phận Nha Trang. Linh mục Joseph Võ Ðức Minh, hiện là cha sở nhà thờ Chánh Tòa và là Cha Tổng Ðại Diện của Giáo Phận Ðà Lạt, Việt Nam.


Ðức Tân Giám Mục Giuse Võ Ðức Minh.


- Ðức Tân Giám Mục sinh ngày 10/09/1944 tại Mỹ Ðức, Giáo Xứ Tam Tòa, tỉnh Quảng Bình, thuộc giáo phận Huế, Việt Nam.

- Từ năm 1956-1965 theo học tại Tiểu Chủng Viện Saigòn.

- Từ năm 1965-1966 theo học Ðại chủng viện Saigòn.

- Năm 1966, được Ðức Cha cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền gửi du học Triết học và Thần học tại Ðại chủng viện Fribourg, Thụy Sĩ.

- Ngày 24/4/1971, Ðức cố Giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền phong chức linh mục cho ngài tại Fribourg, Thụy Sĩ, và gửi ngài tiếp tục theo học ở Học Viện Kinh Thánh Giáo Hoàng ở Rôma và tham dự khóa Kinh Thánh tại Giêrusalem.

- Từ năm1971-1974, được cử đi du học tại phân khoa Kinh Thánh tại Học Viện Thánh Kinh Roma, Italia, và đã tốt nghiệp cử nhân Kinh Thánh tại Roma.

- Ngày 30 tháng 5 năm 1974 trở về Việt Nam.

- Từ năm 1974, ngài dạy Kinh Thánh ở Ðại chủng viện Minh Hòa Giáo Phận Ðàlạt. Sau năm 1975, ngài tiếp tục dạy Kinh Thánh tại Giáo Hoàng Học Viện thánh Piô X, tại Ðại chủng viện Thánh Giuse - Sàigòn và Ðại chủng viện Sao Biển - Nha Trang, cũng như ở một vài nơi khác.

- Năm 1991 ngài được bổ nhiệm làm quản xứ giáo xứ Chính Tòa, và từ năm 1999 làm Tổng Ðại Diện Giáo phận.

Giáo phận Nha Trang hiện nay có khoảng 1,564,400 người, trong số đó có 185,064 là người Công Giáo, 144 linh mục và 419 các nam/nữ tu sĩ Dòng.

Toàn Thể anh chị em Linh Mục Tu Sĩ Việt Nam đang phục vụ tại Á Châu xin chân thành chúc mừng Ðức tân Giám Mục Joseph Võ Ðức Minh và Giáo Phận Nha Trang, và nguyện xin Thiên Chúa luôn ban muôn vàn hồng ân cho đức tân Giám Mục trong sứ vụ mới.

 

(Joseph Trương)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page