Tượng của Vị Thánh Sáng Lập

Cộng Ðoàn "OPUS DEI" (Công Việc Chúa)

được đặt nơi Vách Tường

của Ðền Thờ Thánh Phêrô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tượng của Vị Thánh Sáng Lập Cộng Ðoàn "OPUS DEI" (Công Việc Chúa) được đặt nơi Vách Tường của Ðền Thờ Thánh Phêrô.


Vị Thánh Sáng Lập Cộng Ðoàn Opus Dei, --- Thánh Josemaria Escriva de Balaguer (1902-1975)


Tin Roma (Apic 30/08/2005) - Theo nguồn tin của Hãng Thông tấn công giáo Thụy Sĩ (Apic), thì một Bức Tượng nguyên khối cẩm thạch cao gần 5 thuớc của Vị Thánh Sáng Lập Cộng Ðoàn Opus Dei, --- Thánh Josemaria Escriva de Balaguer (1902-1975), --- đã được đặt vào một khung nơi Vách Tường Phía Ngoài của Ðền Thờ Thánh Phêrô, nơi cánh trái của Ðền Thờ, gần bên phía Phòng Thánh, vào ngày thứ Ba 30 tháng 8 năm 2005. Gần bên khung nầy, đã có sẵn hai tượng thánh, một là Tượng Thánh Nữ Catherina thành Siêna, và một là tượng của Thánh Nữ Brigita của Thụy Ðiển.

Ðược biết Vị Thánh Sáng Lập cộng đoàn Opus Dei, Thánh Josemaria Escriva de Balaguer, đã được Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II phong chân phuớc năm 1992 và sau đó phong hiển thánh năm 2002. Ngày 14 tháng 9 năm 2005, Tượng ngài sẽ được làm phép, do bởi chính Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page