Ðức Bênêđitô XVI

chính thức công bố

Sách Toát Yếu Giáo Lý

ấn bản bằng tiếng Ý

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sách Toát Yếu Giáo Lý, ấn bản bằng tiếng Ý, được công bố vào trưa thứ Ba, ngày 28 tháng 6 năm 2005, trong một cử hành phụng vụ trong Phòng Clementina của Ðiện Tông Tòa Vatican.

Tin Vatican (Apic 27/06/2005) - Như đã thông tin trước đây, vào Trưa Thứ Ba, ngày 28 tháng 6 năm 2005, Ðức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI chủ tọa cử hành phụng vụ trong Phòng Clementina của Ðiện Tông Tòa Vatican, để giới thiệu tập sách nhỏ, được gọi là "Sách Toát Yếu Giáo Lý", ấn bản bằng tiếng Ý, tóm gọn lại sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, là sách đã được phát hành vào ngày 7 tháng 12 năm 1992, trong ấn bản bằng tiếng Pháp; sau đó, ấn bản bằng tiếng Pháp nầy được sửa lại và bổ túc thêm vài điểm mới, đã được Tòa Thánh cho phát hành vào năm 1997, như là Ấn Bản Mẫu và bằng tiếng Latinh. Kể từ khi được công bố cho đến nay, Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, đã được dịch ra hơn 60 thứ tiếng trên thế giới.

Ðại Hội Quốc Tế về việc Giảng Dạy Giáo Lý vào năm 2002 đã đề nghị --- và được Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chấp thuận --- soạn một "Sách Toát Yếu giáo lý", nhắm phổ biến rộng hơn nữa Sách Giáo Lý đã được công bố trước.

Ðược biết, khi còn là tổng trưởng bộ giáo lý Ðức Tin, Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, đã là chủ tịch của Ủy Ban đặc biệt duyệt lại và soạn ra cuốn Toát Yếu Giáo Lý, mà thứ Ba, ngày 28 tháng 6 năm 2005, được giới thiệu cho công chúng. Sách bắt đầu được phân phối chính thức khởi sự từ thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2005, trong ấn bản bằng tiếng Ý, và nhân dịp lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.

Ðược biết hôm ngày 18 tháng 6 năm 2005, Ban giám đốc của ba cơ quan Nhà Xuất bản Vatican, Nhà Xuất Bản Thánh Phaolô Thiện Bản, và Nhà In Vatican, đã trình lên Ðức Bênêđitô XVI ấn bản bằng tiếng Ý, của sách Toát Yếu Giáo Lý này, dày 200 trang. Và thứ Ba, 28 tháng 6 năm 2005, ÐTC chính thức giới thiệu sách, để rồi từ ngày 29 tháng 6 năm 2005, bắt đầu phổ biến.

Xin nhắc lại nơi đây vài mốc lịch sử về Sách Giáo Lý Mới của Giáo Hội Công Giáo:

- Ngày 7 tháng 12 năm 1992: Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, dày 2,855 số, được công bố trong ấn bản bằng tiếng Pháp.

- Năm 1997, Ấn Bản mẫu bằng Tiếng Latinh, với vài điểm thay đổi, được công bố.

- Năm 2002, Ðại Hội Quốc Tế về Việc Giảng Dạy Giáo Lý, đề nghị soạn một Sách Toát Yếu Giáo Lý, tóm gọn lại Sách Giáo Lý, để phổ biến rộng rãi hơn. Ðức Gioan Phaolô II chấp thuận đề nghị nầy.

- Tháng 2 năm 2003, Ðức Gioan Phaolô II thành lập Ủy Ban đặc biệt để soạn sách Toát Yếu Giáo Lý, do Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger làm chủ tịch. Giai đoạn tham khảo các chuyên viên và các Hội Ðồng Giám Mục khắp nơi, kết thúc ngày 30 tháng 4 năm 2004. Sách Toát Yếu được thành hình theo hình thức hỏi-thưa, dày 200 trang, để tạo ra một "đối thoại" giữa bản văn và người đọc.

- Ngày 18 tháng 6 năm 2005, Sách Toát Yếu Giáo Lý, ấn bản bằng tiếng Ý, được trình lên cho Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI.

- Ngày 28 tháng 6 năm 2005, Ðức Bênêđitô XVI chủ sự một cử hành phụng vụ trong Phòng Clementina của Ðiện Tông Tòa Vatican, để chính thức công bố Sách Toát Yếu Giáo Lý này.

- Ngày 29 tháng 6 năm 2005, lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, là ngày bắt đầu phổ biến khắp nơi sách Toát Yếu nầy.

Tình cho đến nay, Sách Giáo Lý Mới của Giáo Hội Công Giáo đã được phổ biến trong 60 thứ tiếng khác nhau trên thế giới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page