Phòng Báo Chí Tòa Thánh

thông báo về chủ đề của

Sứ Ðiệp Ngày Quốc Tế Hòa Bình

mùng 1 tháng Giêng năm 2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo về chủ đề của Sứ Ðiệp Ngày Quốc Tế Hòa Bình, mùng 1 tháng Giêng năm 2006.

Tin Vatican (Vat  25/06/2005) - Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2005, Tòa Thánh đã cho biết chủ đề của Sứ Ðiệp Ngày Quốc Tế Hòa Bình lần thứ 39, được cử hành vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2006, là: "Trong Sự Thật, Có Hòa Bình". Ðây là chủ đề cho sứ điệp Hòa Bình đầu tiên của Ðức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI. Hai số căn bản trong hiến chế Mục Vụ  của Công Ðồng Vaticanô II, "Vui Mừng Và Hy Vọng", có liên hệ đến chủ đề nầy là số 77 và số 78. Nơi số 77, Hiến Chế Mục Vụ "Vui mừng và Hy Vọng" quả quyết rằng: nhân loại sẽ không thành công xây dựng một thế giới thật sự nhân bản hơn cho tất cả mọi người trên trái đất này, nếu tất cả không hướng về sự thật của hòa bình với tâm hồn đã được canh tân... Và sự thật của Hòa bình phát sinh từ sự kiện "Hòa bình là hoa trái của trật tự được khắc ghi vào trong xã hội con người do bởi Ðấng Tạo Hoá và trật tự này cần được thực hiện bởi những con người khao khát một sự công bằng mỗi ngày một trọn hảo hơn". (78)

Hòa Bình là chân thật, vì  đáp lại ước vọng mà Ðấng Tạo Hóa đã khắc ghi trong con tim của mọi người. Bản tính con người có những đòi hỏi sâu xa của nó: những quyền lợi của con người đòi được thực hiện, đòi được tôn trọng. Khi hành động của con người không tôn trọng trật tự của các sự vật, thì sẽ không có hòa bình, bởi vì người ta không tôn trọng chân lý của các sự vật. Sự thật soi sáng, giúp nhìn thấy con đường của những tương quan đích thật giữa con người với nhau, cho phép ta sửa chữa những sai lầm, hòa giải với chính mình và với kẻ khác, sống trung thực với lời đã hứa.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page