Lời Kinh cầu xin sự bầu cử của

Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lời Kinh cầu xin sự bầu cử của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Tin Roma (Zenit 23/06/2005) - Thứ Năm, ngày 23/06/2005, Văn Phòng Giáo Phận Roma đã công bố Lời Kinh để khẩn xin Ơn Lành nhờ lời bầu cử của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Lời Kinh được phổ biến bởi vị Cáo Thỉnh Viên án phong chân phước và phong thánh cho Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, là Ðức Ông Slawomir Oder, người BaLan, thuộc giáo phận Torun, BaLan, nhưng hiện tại làm việc ờ Tòa Án giáo phận Roma.

Ðược biết Án Phong Chân Phước và phong Thánh cho Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 28 tháng 6 năm 2005, và cần có một phép lạ do lời bầu cử của ngài (sau khi qua đời), thì Ðức Gioan Phaolô II mới được phong chân phước. Lời Kinh như sau:

 

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa đáng chúc tụng,

Chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho Giáo Hội, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II,

Và vì đã làm cho sự dịu dàng chăm sóc của Thiên Chúa Cha, vinh quang Thập Giá của Chúa Kitô, và ánh sáng của Chúa Thánh Thần, được tỏa sáng qua Ðức Gioan Phaolô II.

Tin tưởng hoàn toàn vào lòng thương xót vô cùng của Chúa và trong lời chuyển cầu hiền mẫu của Mẹ Maria, Ðức Gioan Phaolô II đã để lại cho chúng con một dung mạo sống động của Chúa Giêsu, Ðấng chăn chiên nhân lành, và đã chỉ cho chúng con biết rằng sự thánh thiện là thước đo cần thiết của đời sống Kitô thông thường và là con đường đạt đến sự hiệp thông đời đời với Chúa.

Nhờ lời khẩn cầu của ngài và tùy theo Thánh  Ý Chúa, xin hãy ban cho chúng con những ơn chúng con xin, trong niềm hy vọng rằng ngài sẽ được ghi vào sổ những vị thánh của Chúa. Amen.

(Ðặng Thế Dũng chuyển dịch)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page