Ðức Hồng Y Walter Kasper

viếng thăm Moscowa

từ ngày 20 đến 23 tháng 6 năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Walter Kasper viếng thăm Moscowa từ ngày 20 đến 23 tháng 6 năm 2005.

Tin Roma (Apic 20/06/2005) - Thứ Hai, ngày 20 tháng 6 năm 2005, Tiến Sĩ Navarro Valls đã phổ biến thông cáo báo chí cho biết rằng Ðức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất Kitô, đến viếng thăm Moscowa, trong những ngày từ 20 đến 23 tháng 6 năm 2005, để tiếp tục cộng cuộc đối thoại với Tòa Thượng Phụ Chính Thống Giáo Moscowa. Tuy nhiên, thông báo không xác định Ðức Hồng Y Walter Kasper có gặp Ðức Thượng Phụ Alexis II của Chính thống giáo Moscowa hay không. Theo chương trình, Ðức Hồng Y tham dự lễ Khánh Thành Cuộc Triển Lãm về "Kho Tàng của Thánh Nicolas thành Bari", được tổ chức tại Bảo Tàng Viện Quốc Gia, nằm bên cạnh Quảng Trường Ðỏ, Thủ Ðô Moscowa.

Ðược biết, kể từ khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma, Ðức Bênêđitô XVI không ngừng nhắc đến quyết tâm của ngài tiếp tục cuộc đối thoại đại kết.

Ngày 1 tháng 6 năm 2005, Ðức Thượng Phụ Alexis II, Giáo chủ Giáo hội Chính thống Moscowa, đã có phản ứng vui mừng trước những lời tuyên bố của Ðức Bênêditô XVI trong bài giảng kết thúc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia Italia tại Bari, vào ngày 29 tháng 5 năm 2005. ÐTC đã kêu gọi hãy có những hành động cụ thể để tiến tới trên con đường đại kết.

Về phần Ðức Hồng Y Walter Kasper, thì hôm 25 tháng 5 năm 2005, ngài đã lên tiếng tại Ðại Hội ThánhThể quốc gia Italia, để đề nghị mở một "Thượng Hội Ðồng Hòa Giải" với Chính thống giáo. Trong Ðại Hội Thánh Thể này, có hai vị Tổng Giám Mục thuộc tòa Chính Thống Giáo Moscowa tham dự. Sau khi đã xác nhận rằng những anh chị em công giáo và chính thống giáo đều là những kẻ thừa hưởng "phần gia tài văn hóa âu châu chung với nhau", Ðức Hồng Y Kasper nhận định rằng những giá trị văn hóa kitô đã gặp nguy hiểm trầm trọng, do bởi sự trần tục hóa tại Tây Phương và do bởi những tàn phá gây ra bởi 70 năm tuyên truyền và giáo dục theo chủ nghĩa vô thần tại Ðông Âu. Ðức Hồng Y cũng đã nhắc đến vấn đề "thừa tác vụ Phêrô của vị giám mục Roma", và đặt vấn đề như sau: Tại sao chúng ta không suy nghĩ chung với nhau về một sự hòa hợp  giữa nguyên tắc dựa trên hội đồng tính và đoàn thể tính với nguyên tắc dựa trên thừa tác vụ phêrô?

Ðược biết: cho đến khi Ðức Gioan Phaolô II từ trần, vào tháng Tư năm 2005, tương quan với tòa Thượng Phụ Chính Thống Giáo Moscowa luôn gặp những khó khăn. Cuối tháng 2 năm 2004, Ðức Hồng Y Walter Kasper đã gặp  Ðức Thượng Phụ Alexis II tại Moscowa.

Từ năm 2002, khi Tòa Thánh Vatican nâng các giáo hạt tông tòa thành bốn giáo phận chính tòa tại Liên Bang Nga, thì Tòa Thượng Phụ Chính Thống Giáo Moscowa đã mạnh mẽ tố cáo Giáo hội Công giáo chiêu dụ tín đồ. Cuối tháng 8 năm 2004, biến cố Tòa Thánh trao lại cho Tòa Giáo Chủ Chính Thống Giáo Moscowa Hiện Ảnh (Icona) Ðức Mẹ Kazan, rất được tôn kính bởi các tín hữu chính thống Nga, được phía Giáo Hội Công Giáo xem như là một biến cố lịch sử, thì Tòa Giáo Chủ Chính Thống Giáo Moscowa chỉ xem đó như là "một bước tiến nhỏ đầu tiên". Cần có thời gian để chuẩn bị và thực hiện những việc cụ thể có tầm mức đại kết, như Ðức Bênêđitô XVI mong ước. Vào ngày 13 tháng 9 năm 2005, tại Istanbul, Thổ Nhỉ Kỳ, sẽ có cuộc họp giữa các Giáo hội Chính thống, để bàn về việc đối thoại thần học với Giáo hội Công giáo. Hôm mùng 7 tháng 6 năm 2005, Ngoại Trưởng Nga đã đến thăm Tòa Thánh Vatican, và đã mời  Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, ngoại trưởng Vatican, đến thăm Liên Bang Nga vào mùa thu  tới nầy.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page