Tập Sách Mới Nhất của

Ðức Bênêđitô XVI

vừa được phát hành

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tập Sách Mới Nhất của Ðức Bênêđitô XVI vừa được phát hành.

Tin Roma (Zenit 21/06/2005) - Chiều thứ Ba, 21 tháng 6 năm 2005, tập sách mới nhất của Ðức Bênêđitô XVI, --- được hoàn thành lúc ngài còn là Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, --- giờ đây được giới thiệu cho công chúng, trong cuộc họp báo tại Tòa Soạn của nhật báo "Il Tempo" (Thời Báo) tại Roma.

Tập sách bằng tiếng Ý, dày 143 trang, có tựa đề như sau: Âu Châu của Thánh Biển Ðức trong cuộc khủng hoảng các nền văn Hóa", do Nhà Xuất Bản Vatican hợp tác với Nhà Xuất Bản Ý Cantagalli, cùng phát hành. Nội dung của tập sách là ba bài Diễn Văn của Ðức Hồng Joseph Ratzinger trong ba dịp khác nhau, vào năm 1992, 1997, và 2005, nhưng cùng hướng về một chủ đề chung nói về Cuộc Khủng Hoảng các Nền Văn Hóa và dung mạo của Thánh Biển Ðức Norcia. Tập sách nói lên lập trường rằng: "Âu Châu đã khai triển một nền văn hóa loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi ý thức công cộng, trong cách thức mới mẽ mà nhân loại cho đến nay chưa từng biết ."

Năm 1992, Ðức Hồng Y Ratzinger đã đọc bài diễn văn về đề tại "Tin có nghĩa là gì?", tại Bassano del Grappa, Italia, nhân dịp lãnh nhận giải thưởng về "Trường Học và Văn Hóa Công Giáo"; Năm 1997, Ðức Hồng Y Ratzinger được mời đọc diễn văn cho phong trào Phò Sự Sống, tại Italia, về đề tài: "Quyền được sống và Âu Châu"; và mới nhất, mùng 1 tháng 4 năm 2005, Ðức Hồng Y Ratzinger đã thuyết trình tại Ðan Viện Biển Ðức Thánh Scholastica ở Subiaco, Italia, về đề tài: "Cuộc khủng hoảng của các nền văn hóa".

Qua ba bài thuyết trình này, giờ đây được biên soạn lại trong một tập sách, Ðức Hồng Y Ratzinger đã đề cập đến những điểm căn bản của nền văn hóa Âu Châu trong tương quan với kitô giáo.

Khi trình bày tập sách nầy --- tập sách cuối cùng của Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, và là tập sách phát hành đầu tiên của Ðức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI, --- Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng đại diện của ÐTC cai quản giáo phận Roma, đã phát biểu như sau: "Từ quan điểm lịch sử, kitô giáo đã lãnh nhận tại Âu Châu hình thức trí thức và văn hóa thành công nhất. Tuy nhiên, giờ đây, mối liên lạc nầy --- giữa kitô giáo và sinh hoạt trí thúc và văn hóa tại âu châu --- bị đặt thành vấn đề và có nguy cơ bị cắt đứt bởi đường lối suy nghĩ duy lý... Trong khung cảnh như thế, Thiên Chúa không còn hiện hữu nữa, hay ít nhất là không còn có thể chứng minh Thiên Chúa hiện hữu nữa; và do đó, mọi quy hướng về Thiên Chúa phải bị loại ra khỏi sinh hoạt công khai". Ðây cũng là nguyên nhân sâu xa giải thích cho việc loại bỏ những nguồn gốc kitô giáo của Liên Hiệp Âu Châu, tức vấn đề Hiến pháp mới của Liên Hiệp Âu Châu không nhắc gì đến những nguồn gốc kitô giáo trong phần nhập đề của Hiến Pháp.

Trong phần thảo luận sau khi đã trình bày về tập sách, Ðức Hồng Y Ruini đã nhắc lại rằng Giáo Hội Công Giáo tại Italia không có ý định "yêu cầu thảo luận lại" sắc luật 194 về việc phá thai. Ðức Hồng Y Ruini cho rằng, trên bình diện luân lý, giáo hội đã nói rõ lập trường của mình rồi. Tuy nhiên, có thể thảo luận về những "hậu quả tai hại của luật 194 nầy". Ðức Hồng Y cũng đã nhắc lại lập trường của Giáo Hội Công Giáo chống lại việc kết hôn của hai người đồng phái tính. Hiện nay, các quốc gia như Hòa Lan, Bỉ, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ, đã cho phép kết hôn giữa hai người cùng phái tính.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page