ÐTC Beneditô XVI

giải thích thánh vịnh 123

bài ca cảm tạ Thiên Chúa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Beneditô XVI giải thích thánh vịnh 123, bài ca cảm tạ Thiên Chúa.

Tin Vatican (Vat 22/06/2005) - Sáng thứ Tư, 22 tháng 6 năm 2005, trong buổi tiếp kiến chung vào lúc 10 giờ 30 phút sáng, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Roma, ÐTC Beneditô XVI đã giải thích thánh vịnh 123, như là bài ca cảm tạ Thiên Chúa, Ðấng ban ơn giải thoát con người khỏi mọi nguy hiễm: "Ơn Phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Ðấng Tạo Thành Trời Ðất!". Thánh Vịnh được dùng trong giờ Kinh Chiều thứ Hai của Tuần thứ ba, và gồm có những câu như sau:

"Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,

Nhà Israel hãy nói đi: Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông tới,

Hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy.

Hẳn là nước đã cuốn ta đi, dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ;

Hẳn là nước cuồn cuộn, đã dâng lên ngập cổ ngập đầu.

Hãy Chúc tụng Thiên Chúa, Ðấng đã không bỏ mặc ta, làm mồi ngon cho nanh vuốt họ.

Hồn ta tựa cánh chim, thoát lưới người đánh bẫy;

Lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn.

Ơn Phù Trợ chúng ta ở nơi Danh Chúa, là Ðấng tạo thành trời đất.

Nhắc đến hai hình  ảnh được dùng trong thánh vịnh, --- hình ảnh "dòng nước cuốn", --- biểu tượng được dùng trong Kinh Thánh để nói lên sự hỗn độn tàn phá, sự dữ và sự chết --- và hình ảnh  "lưới bẫy bắt chim", ÐTC nói như sau: Ðời sống con người bị bao vây bởi âm mưu của những kẻ xấu, không những muốn làm hại mạng sống con người, mà còn muốn hủy diệt tất cả mọi giá trị nhân bản. Tuy nhiên, Thiên Chúa xuất hiện để bảo vệ người công chính và cứu thoát họ... Lời chúc tụng được diễn tả trong thánh vịnh  giúp chúng ta hiểu rằng số phận của các tín hữu Chúa, --- số phận phải chết, --- đã được biến đổi tận căn do bởi hành động cứu rỗi của Thiên Chúa: Hãy Chúc Tụng Thiên Chúa, Ðấng đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh vuốt của kẻ xấu. Chúng ta đã được giải thoát, như cánh chim thoát lưới người đánh bẫy; lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Ðấng tạo thành trời đất".

Vào cuối buổi tiếp kiến, trong phần chào cộng đoàn tín hữu nói tiếng Ý, ÐTC xác nhận việc triệu tập Khóa Họp Ðặc Biệt lần thứ hai của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Phi Châu, đã được vị tiền nhiệm ngài là Ðức Gioan Phaolô II công bố hôm ngày 13 tháng 11 năm 2004. ÐTC xác nhận việc triệu tập nầy, nhưng chưa định rõ vào thời gian lúc  nào. ÐTC giải thích thêm về mục tiêu của Khóa Họp đặc biệt này như sau: "Tôi rất tin tưởng rằng khóa họp là sự thúc đẩy mới cho công việc rao giảng phúc âm tại đại lục Phi Châu, cũng như cho việc củng cố và phát triển giáo hội và cho việc cổ võ sự hòa giải và hòa bình tại đại lục này."

Ðược biết, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã triệu tập khóa họp đặc biệt lần thứ I  Thượng Hội Ðồng Giám Mục Phi Châu, từ ngày 10 tháng 4 cho đến mùng 6 tháng 5, năm 1994, mà những thành quả đã được công bố trong Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục " Giáo Hội tại Phi Châu, vào năm 1995. Rồi ngày 13 tháng 11 năm 2004, đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố ý định triệu tập khóa họp đặc biệt lần thứ II Thượng Hội Ðồng Giám Mục Phi Châu, nhưng chưa xác định ngày. Và thứ Tư, ngày 22 tháng 6 năm 2005, Ðức Bênêđitô XVI xác nhận ý định này của đức Gioan Phaolô II, nhưng cũng chưa quyết định về thời gian lúc nào.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page