Ðức Beneditô XVI nhắc đến

tình liên đới với anh chị em tị nạn

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Beneditô XVI nhắc đến tình liên đới với anh chị em tị nạn.

Tin Vatican (Zenit 19/06/2005) - Ngày 20 tháng 6 năm 2005 là Ngày Quốc Tế Người Tị Nạn do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Vì thế trước khi đọc kinh Truyền Tin vào Trưa Chúa Nhật 19 tháng 6 năm 2005, ÐTC Bênêditô XVI đã khuyến khích các tín hữu hãy đến mùc lấy từ Bí Tích Thánh Thể của ăn nuôi sống tình liên đới với những anh chị em tị nạn. ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em thân mến,

Thứ Hai, 20 tháng 6 (năm 2005), là Ngày Quốc Tế Người Tị Nạn, do Liên Hiệp Quốc đề xướng, để kêu gọi chú ý đến những vấn đề của những ai bị bắt buộc phải rời bỏ quê hương mình. Chủ đề của Ngày Quốc Tế Người Tị Nạn năm nay là: "Can Ðảm làm Người Tị Nạn" nhấn mạnh đến sức mạnh tinh thần cần thiết cho những ai phải rời bỏ mọi sự, đôi khi cả gia đình mình, để tránh thoát khỏi những khó khăn trầm trọng và những nguy hiểm. Cộng Ðoàn Kitô cảm thấy gần gủi với những ai phải sống trong hoàn cảnh đau khổ nầy; cộng đoàn kitô cố gắng nâng đỡ họ và bằng nhiều cách khác nhau thể hiện mối quan tâm và tình thương đối với những anh chị em nầy; mối quan tâm và tình thương được diễn tả bằng những cử chỉ cụ thể của tình liên đới, sao cho bất cứ ai phải sống  xa quê hương đất nước của mình, được cảm thấy giáo hội như là quê hương, nơi không ai là người xa lạ cả.

Chú tâm đầy yêu thương của người Kitô đối với những anh chị em gặp khó khăn, và sự dấn thân của người Kitô để xây dựng một xã hội có tình liên đới nhiều hơn, đó là những điều luôn được nuôi dưỡng bởi sự tham dự tích cực và có ý thức vào Bí Tích Thánh Thể. Bất cứ ai được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc Thánh Thể với đức tin của Chúa Kitô, thì được đồng hóa với nếp sống của Chúa, một nếp sống biết chú tâm phục vụ, nhất là cho  những kẻ yếu thế và kém may mắn hơn (x. Tông thư về Năm thánh thể, số 28). Ước gì Năm Thánh Thể,mà chúng ta đang sống, trợ giúp cho các cộng đoàn giáo phận và gíao xứ để phục hồi lại khả năng ra đi để gặp gỡ với nhiều sự nghèo cùng trên thế giới chúng ta.

Hôm nay, chúng ta muốn phó thác đặc biệt những con người nam nữ và những trẻ thơ, những ai phải sống hoàn cảnh làm người tị nạn, cho Mẹ Maria rất thánh; cùng với Thánh Giuse, vị hôn phu của mình và với Hài Nhi Giêsu, Mẹ đã kinh nghiệm nổi khổ phải sống xa quê hương. Lúc đó, Thánh Gia đình Nazareth đã phải chạy trốn sang Ai cập, vì cuộc bách hại phi lý của Vua Herode (Mt 2,13-23). Chúng ta hãy cầu xin Ðức Nữ Ðồng Trinh cho những anh chị em chúng ta gặp được sự sự tiếp nhận và thông cảm trên đường đời của họ.

Ðó là những lời huấn đức của Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI trước khi đọc kinh Truyền Tin  vào Trưa Chúa Nhật, ngày 19 tháng 6 năm 2005.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page