Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI

thành lập Ủy Ban đặc biệt

nghiên cứu về những quy định mới

cho Lễ Phong Chân Phước

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI thành lập Ủy Ban đặc biệt nghiên cứu về những quy định mới cho Lễ Phong Chân Phước.

Tin Vatican (Apic 17/06/2005) - Theo nguồn tin của hãng tin công giáo Thụy Sĩ (Apic), ÐTC  Bênêditô XVI đã thiết lập Ủy Ban nghiên cứu về Lễ Phong Chân Phước, nhằm đề nghị những quy định mới, sao cho phù hợp với việc ÐTC đã quyết định từ nay ngài sẽ không chủ sự lễ phong chân phước nữa, mà ủy quyền cho các thẩm quyền giáo hội địa phương.

Ủy Ban mới này gồm có ba vị: Ðức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Tổng Trưởng; Ðức Tổng Giám Mục Edward Nowak, Tổng Thư Ký Bộ Phong Thánh; và Ðức Tổng Giám Mục Piero Marini, Trưởng Nghi Lễ Phủ Giáo Hoàng. Ðược biết Ba Vị nầy đã có buổi họp sơ khởi vào giữa tháng 5 năm 2005; và giữa tháng 6 năm 2005 Ủy Ban sẽ chính thức hoạt động. Ủy Ban sẽ đề nghị những quy định mới lên Ðức Thánh Cha, để ngài quyết định và công bố.

Ðược biết, vào Chúa Nhật 19 tháng 6 năm 2005, tại Varsava, thủ đô BaLan, Ðức Hồng Y Josef Glemp sẽ chủ sự thánh lễ phong chân phước cho Ba Vị Tôi Tớ Chúa, người BaLan; đó là Linh Mục Ladislaw Findysz (1907-1964), vị tử đạo của chế độ cộng sản BaLan; Linh Mục dòng Don Bosco Bronislaw Markiewicz (1842- 1912); và Linh Mục Ignace Klopotowski (1866- 1931), vị sáng lập Nhà Cứu Tế Thánh Antôn dành cho những chị em mãi dâm trở lại, những Nhà Dưỡng Lão và những Cô Nhi Viện, các trường mẩu giáo và huấn nghệ, trước hết tại Lublin, và sau đó tại thủ đô Varsawa, BaLan.

Cũng theo nguồn tin của hãng tin công giáo Thụy Sĩ, thì ngày phong chân phước cho Cha Charles de Foucauld được định lại vào ngày Chúa Nhật 13 tháng 11 năm 2005, thể theo lời xin của Ðức Cha Maurice Bouvier, cáo thỉnh viên của án phong thánh cho Cha Charles de Foucauld.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page