Sách Toát yếu Giáo Lý Công Giáo

sẽ được trình lên ÐTC Beneditô XVI

vào trưa ngày 28 tháng 6 năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sách Toát yếu Giáo Lý Công Giáo sẽ được trình lên Ðức Thánh Cha Beneditô XVI vào trưa ngày 28 tháng 6 năm 2005.

Tin Vatican (Apic 15/06/2005) - Trong một thông cáo đề ngày 15 tháng 6 năm 2005, Tiến Sĩ Navarro Valls, người phát ngôn của Tòa Thánh cho biết Sách Toát Yếu Giáo Lý Công Giáo, trong ấn bản bằng tiếng Ý, sẽ được trình lên Ðức Thánh Cha Beneditô XVI, trong một cử hành phụng vụ tại một Nhà Nguyện trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, vào trưa ngày 28 tháng 6 năm 2005, ngày áp lễ trọng kính Hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô.

Theo linh mục Ciro Benedetti, ÐTC Benedito XVI, nhân dịp nầy sẽ đọc bài diễn văn nói về sách Toát Yếu nầy. Ðược biết, Ðức Thánh Cha Benedito XVI, khi còn là Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, đã là chủ tịch của Ủy Ban đặc biệt để soạn thảo sách Toát Yếu Giáo Lý nầy.

Tiến sĩ Navarro Valls cũng cho biết thêm là, sau khi đã được trình lên Ðức Thánh Cha vào ngày 28 tháng 6 năm 2005, thì ngày 29 tháng 6 năm 2005, đúng ngày lễ trọng kính Hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, sách Toát Yếu nầy sẽ bắt đầu được phổ biến. Tiến sĩ Navarro Valls còn lưu ý thêm rằng việc phổ biến Sách Toát Yếu (Compendium) Giáo Lý Công Giáo, diễn ra 40 năm sau khi Công Ðồng Vaticano II kết thúc, và trong chính Năm Thánh Thể.

Nhà Xuất bản Vatican cộng tác với Nhà Xuất Bản Thánh Phaolô để phổ biến Sách Toát Yếu nầy trong toàn quốc Italia. Các Hội Ðồng Giám Mục khắp nơi sẽ chịu trách nhiệm chuyển dịch và phổ biến sách Toát Yếu nầy, trong ấn bản bằng những thứ tiếng khác.

Ðược biết Sách Giáo Lý (mới) của Giáo Hội Công Giáo, ấn bản đầu tiên bằng tiếng Pháp, đã được công bố ngày 7 tháng 12 năm 1992 dày 580 trang và gồm có 2,855 số. Năm 1997, Tòa Thánh Vatican đã duyệt lại và xuất bản "ấn bản mẫu"bằng tiếng Latinh. Sau đó, thể theo yêu cầu của Ðại Hội Quốc Tế về Giáo Lý, vào năm 2002, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II quyết định cho soạn một ấn bản ngắn gọn hơn. Tháng 2 năm 2003, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập một Ủy Ban Ðặc Biệt để soạn sách Toát Yếu, với bản văn được trình bày trong hình thức hỏi thưa. Và Ðức Hồng Y Ratzinger, là chủ tịch của Ủy ban Ðặc Biệt nầy. Trong bức thư, đề ngày 2 thang 2 năm 2003, gởi cho Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, --- nay là Ðức Benedito XVI, --- Ðức Gioan Phaolô II đã viết như sau về mục tiêu của sách Toát Yếu: "Sách Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo phải tích chứa, cách gọn rõ, những nội dung thiết yếu và căn bản của Ðức Tin của Giáo Hội, vừa tôn trọng tính cách toàn vẹn và đầy đủ trên bình diện giáo lý, ngõ hầu trở nên sách "gối đầu giường" (vademecum), giúp cho mọi người, tin cũng như không tin, có được một cái nhìn tổng hợp về toàn bộ đức tin công giáo".

Giai đoạn tham khảo để soạn sách Toát Yếu Giáo Lý đã kéo dài từ đó (tức năm 2003) cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2004. Trong giai đoạn nầy, một bản thảo sách Toát Yếu đã được gởi đến quý vị Hồng Y và quý vị Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục khắp nơi, để xin ý kiến. Ngày 27 tháng 4 năm 2004, Tiến Sĩ Navarro Valls đã cho biết là Tập Toát Yếu Sách Giáo Lý Công Giáo sẽ được phát hành vào đầu năm 2005. Trong thời gian từ tháng 4 năm 2004, cho đến tháng 6 năm 2005, Ủy Ban đã dựa theo những góp ý nhận được mà sửa lại bản thảo. Và kết quả là chúng ta có được Sách Toát Yếu, ấn bản bằng tiếng Ý, sẽ được trình lên Ðức Thánh Cha Beneditô XVI vào trưa ngày 28 tháng 6 năm 2005, và được phổ biến chính thức từ ngày 29 tháng 6 năm 2005.

Hình thức hỏi thưa của Sách Toát Yếu diễn tả cuộc đối thoại giữa người đọc và bản văn Sách Toát Yếu, ngắn gọn, dài bằng một phần bảy của Ấn Bản Mẫu Sách Giáo Lý mới đã được xuất bản.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page