Vị Tổng Thư Ký của

Hội Ðồng Thế Giới Các Giáo Hội

đến Thăm ÐTC Beneditô XVI tại Vatican

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vị Tổng Thư Ký của Hội Ðồng Thế Giới Các Giáo Hội đến Thăm Ðức Thánh Cha Beneditô XVI tại Vatican.

Tin Vatican (VIS 11/06/2005) - Thứ Năm 16 tháng 6 năm 2005, Ðức Thánh Cha Beneditô XVI sẽ tiếp kiến Mục Sư Samuel Kobia, mục sư của Giáo Hội Tin Lành Mêthodist, và là Tổng Thư Ký của Hội Ðồng Thế Giới Các Giáo Hội, có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ.


Mục Sư Samuel Kobia, mục sư của Giáo Hội Tin Lành Mêthodist ở Kenya. Ngày 28/08/2003 được chọn làm Tổng Thư Ký của Hội Ðồng Thế Giới Các Giáo Hội (World Council of Churches). Chính thức nhận chức vụ Tổng Thư Ký vào tháng Giêng năm 2004. Mục Sư Samuel Kobia là người Phi Châu đầu tiên giữ chức vụ Tổng Thư Ký của Hội Ðồng Thế Giới Các Giáo Hội.


Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh được phổ biến hôm thứ Sáu, mùng 10 tháng 6 năm 2005, cho biết rằng mặc dù Giáo Hội Công Giáo không phải là thành viên của Hội Ðồng Thế Giới Các Giáo Hội, nhưng kể từ lúc bế mạc công đồng Vaticanô II vào năm 1965 đến nay, Giáo Hội Công Giáo có những cộng tác càng ngày càng rộng hơn với Hội Ðồng nầy.

Ðược biết Mục Sư Samuel Kobia đã hướng dẫn phái đoàn gồm 5 vị thuộc Hội Ðồng Thế Giới Các Giáo Hội, đến tham dự Thánh Lễ an táng Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, hôm ngày 8 tháng 4 năm 2005. Cuộc viếng thăm sắp tới của Mục Sư Samuel tại Vatican, có tầm quan trọng đặc biệt, bởi vì năm 2005 nầy là năm kỷ niệm 40 năm thành lập Ủy Ban Làm Việc Hỗn Hợp, gồm những thành viên do Hội Ðồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất Kitô bổ nhiệm từ phía Giáo Hội Công Giáo, và những thành viên do Hội Ðồng Thế Giới Các Giáo Hội bổ nhiệm, từ phía các Giáo Hội Tin Lành.

Sau khi gặp gỡ với Ðức Thánh Cha vào ngày 16 tháng 6 năm 2005, Mục Sư Kobia cũng đến thăm Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và sau đó tiếp xúc với những cơ quan khác nữa của Tòa Thánh, để thảo luận về những vấn đề chuyên biệt, như: công cuộc dấn thân cho công bằng và hòa bình, những thách thức của công cuộc đối thoại liên tôn, những sáng kiến để thực hiện dấn thân chung của những người Kitô trong lãnh vực chăm sóc sức khỏe.

Ngoài ra, còn có những trao đổi giữa phái đoàn do Mục Sư Samuel Kobia hướng dẫn, với các cơ quan của Tòa Thánh Vatican, liên quan đến sự dấn thân thiêng liêng của Ủy Ban Ðức Tin và Hiến Chế, tức Ủy Ban Thần Học của Hội Ðồng Thế Giới Các Giáo Hội, để chuẩn bị và công bố những tài liệu giúp cử hành Tuần Lễ cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô, được cử hành hằng năm, từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page