Ðức Tổng Giám Mục John Foley

nói về Internet và Giáo Hội Công Giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tổng Giám Mục John Foley nói về Internet và Giáo Hội Công Giáo.

Tin Vatican (VIS 7/06/2005) - Hôm thứ Hai, mùng 6 tháng 6 năm 2005, Ðức Tổng Giám Mục John Foley, Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội, đã thuyết trình cho Phòng Thông Tin của Hội Ðồng Giám Mục Italia về đề tài: Internet và Giáo hội Công giáo tại Âu Châu.

Ðức Tổng Giám Mục trước hết đã xác định Internet như là một thực tại thúc bách mà ta không thể nào làm ngơ bỏ qua được. Ðức Tổng Giám Mục đã lưu ý thêm rằng Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã dành trọn sứ điệp của ngài cho Ngày Quốc Tế Truyền Thông xã hội năm 2002, để nói về Internet. Và Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội cũng đã phổ biến hai văn kiện, "Giáo Hội và Internet" và "Vấn đề luân lý trong Internet". Ðức Tổng Giám Mục nhấn mạnh rằng giáo hội phải chấp nhận những thách thức do Internet đặt ra, vừa đồng thời giữ vững những nguyên tắc luân lý và những giá trị đã được mọi người nhìn nhận, như là cần thiết cho sự trưởng thành và phát triển của các nền Văn Hóa. Giáo Hội, xét như là người đã lãnh lấy mạc khải của Chúa, có bổn phận truyền thông Lời Chúa và khuyến khích sử dụng Internet để phục vụ cho công ích, phục vụ cho sự phát triển nền hoà bình và công bằng, trong sự tôn trọng con người và trong tinh thần của tình liên đới... Như thế, Internet là như "diễn đàn" mới của thời đại chúng ta, phương thế để phổ biến sứ điệp Kitô. Ðức Tổng Giám Mục nói: "Trong số hàng triệu người hằng ngày sử dụng Internet, nhiều người sẽ có thể gặp được lời mang đến hy vọng cho họ... Như thế Internet có thể là con đường mới dẫn đến Thiên Chúa, là phương thế để giáo hội mang Lời Chúa đến mọi nơi, đến với những ai sống trong cô đơn và có lẽ đó là những kẻ không bao giờ mở cửa nhà họ ra để tiếp đón ai khác nữa".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page