Ngoại trưởng Liên bang Nga

gặp gỡ Ðức Hồng Y Sodano

Quốc Vụ Khanh Toà Thánh

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngoại trưởng Liên bang Nga gặp gỡ Ðức Hồng Y Sodano Quốc Vụ Khanh Toà Thánh.

Tin Vatican (Vis  7/06/2005) - Tiến Sĩ Joachim Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã cho phổ biến thông cáo sau đây:


Ngoại trưởng Liên Bang Nga, Ông Sergei Lavrov (trái) và Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, ngoại trưởng Tòa Thánh (phải).


Thứ Ba, ngày 7 tháng 6 năm 2005, Ngoại trưởng của Liên Bang Nga, Ông Sergei Lavrov, đã đến thăm Vatican và gặp gỡ với Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ nầy, còn có Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, ngoại trưởng Tòa Thánh và Ông Vitalyn Litvin, đại sứ Liên Bang Nga cạnh Tòa Thánh.

Về nội dung cuộc gặp gỡ, thông cáo cho biết như sau: hai bên đã trao đổi với nhau về những tương quan hỗ tương giữa hai quốc gia Vatican và Liên Bang Nga, và về tình hình thế giới, nhất là trong những gì có liên hệ đến cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa và sự cộng tác với các tổ chức quốc tế.

Cuộc gặp gỡ cũng nhấn mạnh đến mối tương quan thân thiện hiện có giữa Vatican và Liên Bang Nga, và cùng nói đến khả thể khai triển thêm nữa mối tương quan hỗ tương nầy. Kết thúc buổi gặp gỡ, Ngoại Trưởng Liên Bang Nga đã mời Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo đến thăm Moscowa vào mùa thu tới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page