Tòa Thánh Vatican phát hành tem thơ

có hình của ÐTC Benedictô XVI

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tòa Thánh Vatican phát hành tem thơ có hình của ÐTC Benedictô XVI.


Thứ Năm, ngày 2 tháng 6 năm 2005, Tòa Thánh Vatican đã cho lưu hành 3 loại tem có hình của Ðức Thánh Cha Benedictô XVI.


Vatican (Vat 2/06/2005) - Thứ Ba, ngày 24 tháng 5 năm 2005, Tòa Thánh Vatican đã cho in ấn 3 loại tem thơ có hình của Ðức Thánh Cha Benedictô XVI. Ðây là loại tem thơ đầu tiên trong triều giáo hoàng của ÐTC Benedictô XVI.

Thứ Năm, ngày 2 tháng 6 năm 2005, Tòa Thánh Vatican đã cho lưu hành 3 loại tem này. Trên mỗi loại tem thơ đều có hình của ÐTC Benedictô: hoặc là hình ÐTC với áo choàng màu vàng, hoặc màu trắng hoặc màu đỏ. Mỗi loại tem đều có ghi rõ ngày ÐTC benedictô XVI được chọn làm Giáo Hoàng, 19/04/2005, cùng với 3 câu latinh khác nhau:

- "habemus papem" (chúng ta đã có vị Giáo Hoàng) trên loại tem 45 xu tiền Âu Châu;

- "tu es Petrus" (Con là Ðá - Peter) trên loại tem 62 xu tiền Âu Châu;

- "episcopus Romae" (Vị Giám Mục Roma) trên loại tem 80 xu tiền Âu Châu.

Các nhà sưu tầm tem đã bắt đầu chuẩn bị để có được những loại tem đặc biệt này. Loại tem đầu tiên trong triều Giáo Hoàng của Ðức Benedictô XVI.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page