Ðức Thánh Cha Benedito XVI

nhắc rằng Tiền Của và Quyền hành

không phải là những giá trị to lớn nhất

của cuộc sống

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Benedito XVI nhắc các tín hữu nhớ rằng Tiền Của và Quyền hành không phải là những giá trị to lớn  nhất của cuộc sống.

Tin Vatican (Apic 1/06/2005) - Ngỏ lời với hơn 23 ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Pherô, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 1 tháng 6 năm 2005, --- buổi tiếp kiến chung lần thứ 6 kể từ khi kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma, --- Ðức Thánh Cha Beneditô XVI đã nhắc lại rằng Tiền Của và Quyền hành không phải là những giá trị to lớn nhất trong cuộc sống.

ÐTC đã giải thích Bức Thư của Thánh Phaolô gởi cho các  tín hữu Philipphê, trình bày mẫu gương của Chúa Kitô, Ðấng có tất cả mọi ưu phẩm của một vị Thiên Chúa", nhưng đã không sống những ưu phẩm nầy trong viễn tượng của quyền hành và sự thống trị. Chúa Kitô đã không ỉ lại vào căn cước của mình như một vị Thiên Chúa, đã không sử dụng quyền hành của mình như một phương thế để thống chế, như một dấu chỉ để sống xa cách, như một thể hiện thị oai đè bẹp kẻ khác. Và ÐTC đã khuyến khích các tín hữu hãy hằng ngày cố gắng sống theo mẫu gương của Chúa Kitô, như được nhắc đến trong thư gởi cộng đoàn Philipphê, "Ðấng là Thiên Chúa, nhưng đã không kể chi mình là Thiên Chúa, mà đã tự hủy mình để sống vâng phục và vâng phục cho đến chết trên thập giá".

ÐTC cũng đã chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, đặc biệt bằng các thứ  tiếng lithuani, slovak và ukrain. Bằng tiếng Ý, ÐTC đã vui miệng nói rằng ngài cảm thấy tình yêu mạnh mẽ của những người Ý đối với Ðức Giáo Hoàng, và mời gọi các bạn trẻ Italia hãy học lãnh lấy cách nghiêm chỉnh những trách nhiệm đang chờ đón họ. Cuối buổi tiếp kiến, ÐTC cũng đã chào chúc và gặp riêng ngắn ngủi các vị giám mục cùng đi với các nhóm tín hữu hành hương đến Roma. Các tín hữu ngồi xe lăn được đưa đến gặp ÐTC tại nơi ghế chủ tọa, và cuối cùng ÐTC đến chào các tín hữu bệnh nhân được xếp chỗ trên bực thềm Ðền Thờ Thánh Phêrô, gần bên ghế chủ tọa của ngài.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page