Kết thúc đăng ký

danh sách những thiện nguyện viên

của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kết thúc đăng ký danh sách những thiện nguyện viên của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

Tin Colonia, Ðức Quốc (Zenit 29/05/2005) - Ban Tổ Chức ngày Quốc Tế Giới Trẻ vừa cho biết có 25,000 bạn trẻ, từ 18 tuổi trở lên, và nói được tiếng Ðức hoặc tiếng Anh, đã đăng ký làm thiện nguyện viên của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, sẽ được tổ chức vào tháng 8 năm 2005, tại thành phố Colonia, bên Ðức. Và hôm thứ Ba, ngày 31 tháng 5 năm 2005, là ngày khóa sổ đăng ký. Các thiện nguyện viên sẽ trải qua khóa huấn luyện, để có thể trợ giúp hữu hiệu trong nhiều công tác khác nhau của biến cố, quy tụ hàng trăm ngàn bạn trẻ và với sự hiện diện của Ðức Thánh Cha Benedito XVI. Ban Tổ Chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ sẽ cung cấp cho các thiện nguyện viên nơi ăn ở miễn phí, và phương tiện di chuyển trong thành phố Colonia, trong thời gian tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Sau ngày Quốc Tế Giới Trẻ, các thiện nguyện viên sẽ được cấp một Chứng Chỉ ghi ơn công việc phục vụ của họ.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page