ÐTC Bênêditô XVI xác nhận

cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế các Gia Ðình

tại Tây Ban Nha vào năm 2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Bênêditô XVI xác nhận cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế các Gia Ðình tại Tây Ban Nha vào năm 2006.

Tin Vatican (Zenit 29/05/2005) - Hôn nhân và Gia Ðình là điều cần thiết để phát triển xã hội và thông truyền Ðức Tin. Ðức Thánh Cha Benedito XVI đã quả quyết như thế, trong bức thư gởi cho Ðức Hồng Y Alphonso Lopez Trujillo, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia Ðình, để xác nhận quyết định trước đây của Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II hồi tháng 2 năm 2005, muốn triệu tập Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế Các Gia Ðình, tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha.

Bức thư của Ðức Thánh Cha Beneditô XVI đã được Ðức Tổng Giám Mục tổng giáo phận Valencia, công bố hôm Chúa Nhật  29 tháng 5 năm 2005, ngày lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.

Trong bức thư, Ðức Thánh Cha Benedito XVI còn quả quyết rằng "khi  duy trì chương trình của Thiên Chúa, giáo hội không thể nào thiếu sót trong bổn phận rao giảng rằng Hôn Nhân và Gia Ðình là điều không thể nào thay thế được và không chấp nhận một hình thức hôn nhân và gia đình theo kiểu nào khác... Ðể làm cho xã hội có được dung mạo nhân bản, tất cả các quốc gia không thể nào làm ngơ trước giá trị đáng quý của gia đình, được thiết lập trên hôn nhân... Giao ước hôn nhân, mà bởi đó một người nam và một người nữ kết thành đời sống chung, (giao ước hôn nhân nầy) tự bản chất được hướng đến điều tốt cho đôi bạn, đến việc truyền sinh và giáo dục con cái; giao ước nầy là nền tảng của gia đình, là phần gia tài và là công ích của nhân loại.

Ðược biết Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế các gia đình sẽ diễn ra trong tuần lễ thứ nhất của tháng 7 năm 2006, theo chủ đề: "Sự thông truyền Ðức Tin trong gia đình". Nhắc lại chủ đề nầy trong bức thư của mình, Ðức Bêmêditô XVI quả quyết rằng: "Gia đình kitô ngày nay hơn bao giờ hết, có một sứ mạng cao cả và không thể tránh né được , --- sứ mạng thông truyền đức tin; sứ mạng nầy đòi buộc sự dấn thân cho chúa Kitô, Ðấng đã chết và đã phục sinh, vừa đồng thời đòi buộc sự hội nhập vào trong cộng đoàn giáo hội... Các bậc làm cha mẹ là những kẻ rao giảng phúc âm đầu tiên cho con cái, hồng ân quý giá của Thiên Chúa Tạo Hóa ban cho, bắt đầu với việc dạy cho con cái biết những lời kinh đầu tiên. Như thế được tạo ra một bầu khí luân lý ăn rễ sâu vào trong thánh ý của Thiên Chúa; trong bầu khí nầy, con cái được lớn lên trong những giá trị nhân bản và kitô, là những giá trị làm cho đời sống có được ý nghĩa."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page