Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI

chỉ định Ðức Hồng Y Josef Glemp

chủ sự Thánh Lễ phong chân phước

cho hai đầy tớ Chúa tại thủ đô BaLan

vào Chúa Nhật 19 tháng 6 năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Josef Glemp, giáo chủ Giáo Hội Công Giáo Ba Lan, sẽ nhân danh Ðức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho hai đầy tớ Chúa tại thủ đô Varsavia vào Chúa Nhật 19 tháng 6 năm 2005.

Tin BaLan (Apic 31/05/2005) - Ðức Hồng Y Josef Glemp, Tổng Giám Mục Varsavia, sẽ nhân danh Ðức Thánh Cha, chủ tế Thánh Lễ phong chân phước cho hai đầy tớ Chúa người BaLan, vào Chúa Nhật 19 tháng 6 năm 2005.

Hai vị Tân Chân Phước đó là:

- Tân Chân Phước Linh Mục Ladislaw Findysz (1907-1964), chịu tử đạo năm 1964 do bởi chế độ cộng sản BaLan,

- và Tân chân phước Bronislaw Markiewicz, (1842-1912), linh mục tu sĩ dòng Salêsiên và là vị sáng lập dòng Thánh Thiên Thần Micae.

Ðược biết, hôm ngày 20 tháng 12 năm 2004, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã công bố sắc lệnh quyết định phong chân phước cho hai vị nầy vào ngày 24 tháng 4 năm 2005, tại Vatican. Nhưng biến cố Ðức Gioan Phaolô II qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005, đã thay đổi chương trình và dời ngày phong chân phước lại sau. Và hôm cuối tháng 5 năm 2005, phủ quốc vụ khanh của Tòa Thánh đã thông báo cho Bộ Phong Thánh biết rằng Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI đã xác nhận việc phong chân phước cho hai vị nầy, và đã chỉ định Ðức Hồng Y Josef Glemp thay thế ngài chủ sự Thánh Lễ phong chân phước cho hai vị, tại thủ đô BaLan, vào Chúa Nhật 19 tháng 6 năm 2005, liền sau hai ngày Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia BaLan. Với quyết định nầy, Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI nói lên ý muốn của Ngài từ nay sẽ không đích thân cử hành Lễ Phong Chân Phước nữa, nhưng ủy quyền cho một vị Hồng Y thay ngài làm công việc nầy.

Tân Chân Phước linh mục Ladislaw Findysz là vị chân phước tử đạo đầu tiên của BaLan, do bởi chế độ cộng sản. Sinh năm 1907, Cha Ladislaw Findyzs, đã bị bắt tù vào năm 1963. Trong tù, cha bị ngược đãi và không được chăm sóc cho chính mình, đến độ cha qua đời ngày 21 tháng 8 năm 1964, chỉ vài tháng sau khi được tự do. Như là vị tử đạo, cha Ladislaw Findysz đã không cần một phép lạ để được phong chân phước.

Ðược biết lễ Phong Chân Phước vào ngày 19 tháng 6 năm 2005, là lễ phong chân phước thứ hai trong triều giáo hoàng của Ðức Beneditô XVI. Ngày 14 tháng 5 năm 2005, lễ Phong Chân Phước thứ nhất của triều giáo hoàng Benditô XVI, đã diễn ra tại Roma, và do Ðức Hồng Y Jose Saraiva Martins, tổng trưởng bộ phong thánh, chủ tế.

Việc ÐTC không đích thân phong chân phước cho các tôi tớ Chúa, không phải là điều mới lạ trong Giáo Hội Công Giáo. ÐTC Bênêditô XVI, khi quyết định ủy quyền cho một vị Hồng Y thay thế ngài, đọc Tông Thư ghi tên vị tôi tớ Chúa vào sổ bộ Những Vị Chân Phước (điểm chính của nghi thức phong chân phước), đã không thiết lập điều chi mới mẽ, nhưng chỉ lấy lại truyền thống đã có trước năm 1971, năm Ðức cố giáo Hoàng Phaolô VI quyết định đích thân chủ sự lễ phong chân phước. Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tiếp tục truyền thống của Ðức Phaolô VI. Nay, Ðức Bênêditô XVI trở về lại với truyền thống trước năm 1971.

Có sự khác biệt giữa lễ phong chân phước và phong thánh. Việc phong chân phước thật ra chỉ là bước đầu tiên trong tiến trình phong thánh, và chỉ mới chính thức cho phép tôn kính Vị Tôi Tớ Chúa ở cấp bực địa phương mà thôi. Chỉ khi được phong thánh, vị Tân Hiển Thánh mới được tôn kính cách phổ quát, khắp nơi trong toàn thể giáo hội.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, vào ngày 20 tháng 12 năm 2004, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố 10 sắc lệnh phong chân phước và phong thánh, trong số nầy có 5 vị là người BaLan. Nhưng vì ngài đã qua đời hôm mùng 2 tháng 4 năm 2005, nên thời biểu phong chân phước và phong thánh cho các Vị nầy cần được xác định lại bởi Ðức Tân Giáo Hoàng. Hiện còn nhiều vị đang chờ được định ngày lại. Chẳng hạn như cha Charles de Foucauld, đã được quyết định phong chân phước vào tháng 5 năm 2005, nhưng nay thì còn đang chờ một thời điểm mới cho lễ phong chân phước của cha.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page