Văn Kiện của Bộ Giáo Sĩ nói về

Ngày Thánh Hóa Các Linh Mục

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Văn Kiện của Bộ Giáo Sĩ nói về Ngày Thánh Hóa Các Linh Mục, sẽ được cử hành vào Thứ  Sáu Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 3/06/2005.

Tin Vatican (Zenit 31/05/2005) - Thứ Sáu, mùng 3 tháng 6 năm 2005, đúng ngày lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, là ngày Ðặc Biệt cầu nguyện cho sự Thánh Hóa các Linh Mục. Ngày Cầu Nguyện nầy đã do Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thiết lập.

Thứ Ba, ngày 31 tháng 5 năm 2005, Bộ Giáo Sĩ đã công bố một văn kiện, mời gọi các Linh Mục hãy tái khám phá tình bằng hữu với Chúa Kitô, một tình bằng hữu đã hướng dẫn họ đến việc ôm lấy ơn gọi linh mục. Văn kiện quả quyết rằng: "Bí quyết hay chìa khóa của đời linh mục là tình yêu say mê đối với Chúa Kitô".

Văn Kiện của Bộ Giáo Sĩ  trích lại Bức Thư của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gởi các Linh Mục nhân ngày Thứ Năm Tuần Thánh năm nay 2005, và những đề nghị của Ðức Tân Giáo Hoàng Beneditô XVI trong bài giảng thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của ngài. Vị Tân giám mục Roma, tức Ðức Giáo Hoàng Benedito XVI, đã mời gọi các linh mục hãy sống năm Thánh Thể qua việc tái khám phá tình bằng hữu với Chúa Kitô, chìa khóa của đời linh mục. Văn kiện nhấn mạnh rằng các linh mục cần luôn trở về lại gốc rễ của đời linh mục. Và gốc rễ đó, mọi người đều biết, là chính Chúa Giêsu Kitô. Trích lại những lời của Ðức Bêneditô XVI trong bài giảng thánh lễ khai mạc Thừa tác vụ Phêrô của ngài, Văn kiện xác định như sau: "Bất cứ ai mở cửa tiếp nhận Chúa Kitô, thì không bị thiệt mất điều chi cả; không bị thiệt mất bất cứ điều chi làm cho đời sống được tự do, tươi đẹp và cao cả. Chỉ trong tình bằng hữu với Chúa Kitô, mà mọi cánh cửa của cuộc đời được mở rộng ra. Chỉ trong tình bằng hữu nầy, mà khả năng cao cả của thân phận con người được mở ra. Chỉ trong tình bằng hữu nầy mà các linh mục cảm nghiệm được điều gì là tốt và tự do."

Ðược biết, lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu đã được thiết lập sau những lần Chúa Kitô hiện ra cho Thánh Nữ Margaret Mary Alacoque. Thánh nữ đã sống trong thời gian từ năm 1647 đến năm 1690. Trong những lần hiện ra nầy, Chúa Kitô bày tỏ cho thánh nữ Margaret Mary Alacoque biết sự phiền muộn của ngài vì những tội lỗi và những phạm thượng của nhân loại, nhất là vì những  bất trung của những kẻ đã tận hiến cho ngài, nhất là của các linh mục. Và Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập ngày lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu làm ngày Cầu Nguyện cho sự Thánh Hóa các Linh Mục.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page