Bắt đầu thu thập tài liệu về

Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

để làm án phong chân phước và phong thánh

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bắt đầu thu thập tài liệu về Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II để làm án phong chân phước và phong thánh.

Tin Roma (Zenit 29/05/2005) - Chúa Nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2005, hai nhật báo xuất bản tại Roma, là Nhật Báo Quan Sát Viên Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, và nhật báo "Tương Lai", cơ quan ngôn luận của Hội Ðồng Giám Mục Italia, đã đồng thanh đăng nơi trang nhất Chỉ Dụ do chính Ðức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện của Ðức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, ấn ký.

Chỉ Dụ có tựa đề như sau: "Án phong chân phước và phong thánh cho người tôi tớ của Chúa, Ðức Gioan Phaolô II, giáo hoàng, (mà tên gọi theo đời thường là Karol Wojtyla). Chỉ Dụ đã được Ðức Hồng Y Ruini ấn ký, và được chính thức thị thực bởi vị Luật Sư Công Chứng Giuseppe Gobbi, hôm ngày 18 tháng 5 năm 2005, nhưng đến ngày 29 tháng 5 năm 2005, mới được phổ biến trên hai nhật báo nói trên. Ngoài ra Chỉ Dụ nầy còn được yết thị nơi Tòa Tổng Ðại Diện giáo phận Roma và nơi Tòa Tổng Giám Mục Cracovia bên Balan, trong thời gian hai tháng.

Theo quy định của việc mở án phong chân phước và phong thánh cho vị tôi tớ của Chúa, Ðức Gioan Phaolô II, Chỉ Dụ yêu cầu tất cả mọi tín hữu hãy trực tiếp thông báo hoặc gởi về Tòa Án Giáo Phận Roma, tất cả mọi thông tin có thể cho phép kết luận cách thuận lợi cũng như cách không thuận lợi đối với sự thánh thiện của Vị Tôi Tớ Chúa. Ðây là công việc thu thập tất cả những tài liệu hay những văn bản viết tay, như thư từ, những bản thảo, những trang nhật ký, của Ðức Gioan Phaolô II.

Chỉ Dụ cho biết thêm rằng những ai muốn giữ lại nguyên bản của những văn kiện hay tài liệu nói trên, thì có thể gởi về Bản Sao đã được chính thức thị thực.

Ðược biết, Ðức Beneditô XVI, khi tiếp kiến hàng giáo sĩ Roma trưa ngày 13 tháng 5 năm 2005, đã chính thức chuẩn khỏi phải tuân giữ quy định chờ 5 năm sau khi qua đời, để có thể mở liền ngay án phong chân phước và phong thánh cho Ðức Gioan Phaolô II, qua đời tại Vatican, ngày 2 tháng 4 năm 2005, hưởng thọ 84 tuổi.

Ðức Hồng Y Jose Saraiva Martins, tổng trưởng bộ Phong Thánh, cũng đã cho biết rằng Giáo Phận Roma, xét vì là giáo phận của Ðức Gioan Phaolô II, phải là vị chủ chốt thực hiện án phong chân phước và phong thánh cho Ðức Gioan Phaolô II. Vị cáo thỉnh viên phải thu thập tất cả những tài liệu và chuẩn bị danh sách những người làm chứng cho tính cách anh hùng của những nhân đức của Ðức Gioan Phaolô II. Dĩ nhiên trong tương lai, còn cần phải chứng nhận một phép lạ do lời khẩn cầu của Ðức Gioan Phaolô II, sau khi ngài qua đời.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page