Giáo Hội Tin Lành Lutheran tại Phần Lan

muốn gia nhập Giáo Hội Công Giáo

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Giáo Hội Tin Lành Lutheran tại Phần Lan muốn gia nhập Giáo Hội Công Giáo.

Bari, Italia (Zenit 27/05/2005) - Giáo Hội Tin Lành Lutheran của Phần Lan mong muốn được trở thành một thành phần của Giáo Hội Công Giáo của Chúa Kitô, đó là lời phát biểu của Ðức Giám Mục Eero Huovinen thuộc Giáo Hội Tin Lành Lutheran, Helsinki, Phần Lan, trong kỳ Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc của Italia tại Bari, một thành phố thuộc miền Duyên Hải Ðông Nam Italia.


Ðức Giám Mục Eero Huovinen của Helsinki, Phần Lan, đã thuyết trình về đề tài Ðại Kết trong Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc Italia tại Bari.


Ðức Giám Mục Eero Huovinen của Helsinki, Phần Lan, đã thuyết trình về đề tài Ðại Kết vào ngày thứ Tư 25/05/2005 trong kỳ Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc Italia tại Bari. Theo chương trình, ÐTC Benedictô XVI cũng sẽ đến với Ðại Hội này vào ngày Chúa Nhật 29/05/2005.

Sau khi đã giải thích rằng, Martin Luther không có ý muốn thành lập một giáo hội mới, nhưng chỉ đơn thuần muốn canh tân Giáo Hội, Ðức Giám Mục Eero Huovinen tuyên bố: "Giáo Hội Tin Lành Lutheran của Phần Lan chúng tôi mong muốn trở thành một thành phần của Giáo Hội Công Giáo của Chúa Kitô".

Ngài giải thích rằng, trong năm 2005, Giáo Hội Lutheran của chúng tôi đã cùng với Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội Tin Lành khác, tổ chức mừng 850 năm thành lập Giáo Hội Lutheran.

Ðược biết Giáo Hội Lutheran chiếm 84 phần trăm trong tổng dân số 5.2 triệu người của phần Lan.

Ðức Giám Mục Eero Huovinen nhấn mạnh rằng, "Cùng với anh chị em công giáo, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để có thể hiệp nhất nên một trong Ðức Kitô".

Ðức Giám Mục nói, Hai chữ Chúa Nhật diễn tả Ngày của Bí Tích Thánh Thể. Người tín hữu Lutheran thường nói rằng "con người không thể sống được nếu không có Bí Tích Thánh Thể, nếu không có Chúa Kitô và nếu không có Thiên Chúa".

Ðức Giám Mục nói tiếp, Ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa Kitô Phục Sinh và Phép Thánh Thể là Bí Tích của sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô."

Sự hiệp nhất không thể nào thực hiện được nếu không có sự thật, và chỉ có một con đường duy nhất đó là "sự thật và bác ái". Ðức Giám Mục nói tiếp, "trong tận đáy lòng tôi, tôi muốn có một ngày mà Giáo Hội Lutheran và Giáo Hội Công Giáo được "hiệp nhất nên một" cách rõ ràng có thể nhìn thấy được".

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page