Ðức Thánh Cha Bênêdictô XVI

phong chức cho 21 tân linh mục

thuộc giáo phận Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêdictô XVI phong chức cho 21 tân linh mục thuộc giáo phận Roma, hôm Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống 15/05/2005.

Tin Vatican (VIS, Zenit ,15/05/2005) - Chúa Nhật Lễ Hiện xuống, ngày 15/05/2005, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã phong chức cho 21 tân linh mục, thuộc giáo phận Roma. Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha đã khuyến khích các linh mục hãy rao giảng Phúc âm cho thế giới, nhờ hai bí tích Thánh Thể và Hòa Giải.

Trước hết, Ðức Thánh Cha đã nhắc lại những đặc điểm của Giáo Hội, một giáo hội cần phải trở nên điều mình đã là; một giáo hội cần phải hạ xuống những ranh giới giữa các dân tộc, và phá bỏ những ngăn cách giữa các giai cấp xã hội và giữa những chủng tộc. Ðức Thánh Cha lưu ý rằng: "Giáo Hội không thể nào để cho bất cứ ai bị lãng quên hay bị khinh thị." Ðức Thánh Cha khẩn cầu Chúa Thánh Thần ngự xuống lần nữa, để phá bỏ những đường ranh phân chia mà chúng ta tiếp tục dựng lên giữa nhau.

Quý tân linh mục trong hạn tuổi từ 26 đến 55, và đến từ ba đại lục: âu châu, phi châu và mỹ châu latinh; cách riêng từ những quốc gia sau đây: từ Italia 11 vị; từ Bolivia 2 vị; và từ  Uruguay, Costa Rica, Pêru, Ái lan, Rumania, Kenya, Angola và Nigeria, mỗi nước 1 vị.

ÐTC mời gọi các tân linh mục hãy biến đổi thế giới nhờ bí tích Thánh Thể và bí tích Hòa Giải, mà giờ đây nhờ Thánh Chức vừa lãnh nhận, các ngài trở thành thừa tác viên. ÐTC nói: "Nhân danh Chúa Giêsu, anh em có thể nói: Ðây là Mình Ta; Ðây là Máu Ta". Vậy anh em hãy để mình luôn được thu hút trong bí tích Thánh Thể, bởi sự hiệp thông đời sống với Chúa Kitô. Hãy xem  như là trung tâm của mỗi ngày sống, việc có thể cử hành Thánh lễ hằng ngày, một cách xứng đáng. Hãy hướng dẫn mọi người đến với mầu nhiệm Thánh Thể. Hãy giúp họ bắt đầu từ Thánh Thể, giúp họ mang bình an của Chúa Kitô đến cho thế giới... Ðể  thi hành sứ mạng nầy, vị tân linh mục nhận được "quyền năng để tha thứ". Bí tích hòa giải là một trong những kho tàng của Giáo Hội; và chỉ trong sự tha thứ mà công cuộc canh tân thế giới được thực hiện. Không gì có thể cải thiện thế giới, nếu sự dữ không được thắng vượt. Và sự dữ chỉ có thể thắng vượt nhờ qua sự tha thứ mà thôi. Dĩ nhiên, đây phải là sự tha thứ đích thực. Và sự tha thứ đích thực nầy chỉ có thể do Chúa trao ban cho chúng ta."

Sau thánh lễ phong chức linh mục, ÐTC trở về Ðiện Tông Tòa, để rồi xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng. Có khoảng 50 ngàn tín hữu quy tụ tại Quảng Trường Thánh Phêrô, để cùng cầu nguyện với ÐTC. Ðức Bênêdictô XVI đã ngạc nhiên vì số người đông như vậy. Ngài xin lỗi vì xuất hiện hơi trễ một chút, do thánh lễ phong chức linh mục trước đó trong Ðền Thờ Thánh Phêrô đã kéo dài. Trước khi xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, ÐTC nói vài lời huấn đức, liên kết lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống với biến cố phong chức linh mục, vừa đồng thời nhắc lại cho các tín hữu nhớ rằng: nếu không có Chúa Thánh Thần, thì Giáo Hội có lẽ sẽ bị rút gọn lại thành một tổ chức thuần túy nhân loại, với gánh nặng của những cơ cấu của tổ chức... Tuy nhiên, trong chương trình của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần thường sử dụng những con người trung gian, để tiếp tục hành động trong lịch sử. Chính vì lý do nầy, mà Chúa Kitô thiết lập Giáo Hội của Ngài trên nền tảng các tông đồ hiệp nhất quanh Thánh Phêrô... Ước chi cộng đoàn giáo hội luôn giữ thái độ cởi mở và vâng phục tác động của Chúa Thánh Thần, để có thể trở  thành dấu chỉ khả tin và là phương thế hiệu nghiệm để Thiên Chúa hành động giữa con người."

Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản dịch tiếng Việt nguyên văn bài huấn đức của ÐTC Benedictô XVI, trưa chúa nhật lễ Hiện Xuống 15/05/2005. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Việc cử hành Thánh Thể vừa kết thúc trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, trong đó tôi vui mừng phong chức cho 21 tân linh mục, (việc cử hành thánh thể nầy) là một biến cố ghi dấu giây phút quan trọng của sự trưởng thành cho cộng đoàn chúng ta. Cộng đoàn nầy lãnh nhận sự sống từ những thừa tác viên có chức thánh, nhất là nhờ qua Lời Chúa và các bí tích. Vì thế đây là ngày vui mừng cho Gíao Hội tại Roma. Và đối với các tân linh  mục, thì đây là Lễ Hiện Xuống của họ, một cách thật đặc biệt. Cha xin chào chúc các tân linh mục một lần nữa và Cha cầu xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với các tân linh mục trong khi các ngài thi hành thừa tác vụ. Chúng ta hãy cám ơn Chúa vì ngài đã ban cho giáo hội những vị tân linh mục, và chúng ta hãy cầu nguyện cho nhiều ơn gọi linh mục thánh thiện được trổ sinh và trưởng thành trong Giáo Hội tại Roma nầy, cũng như trong Giáo Hội khắp nơi trên thế giới.

Sự trùng hợp tốt lành giữa lễ Hiện Xuống và Lễ Phong Chức Linh Mục, cho phép Cha nhấn mạnh đến mối dây liên kết không thể tách rời ra được giữa Chúa Thánh Thần và Cơ Chế trong giáo hội. Cha đã nhắc đến điểm nầy hôm thứ Bảy vừa qua (7/05/2005), trong dịp đến nhận ngai tòa của vị Giám Mục Roma tại Ðền Thờ Thánh Gioan Latêranô. Ngai Tòa và Chúa Thánh Thần là hai thực tại được liên kết lại cách sâu xa, cũng thế ơn đoàn sủng và thừa tác vụ của chức thánh, hai thực tại nầy cũng liên kết chặt chẽ với nhau.

Không có Chúa Thánh Thần, Giáo Hội có lẽ bị rút gọn về như là một tổ chức thuần túy con người, với gánh nặng của những cơ cấu tổ chức. Nhưng, trong chương trình của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần thường sử dụng những trung gian con người, để hành động trong lịch sử. Chính vì lý do nầy, Chúa Kitô, Ðấng đã thiết lập giáo hội của Người trên nền tảng các tông đồ hiệp nhất với nhau quanh thánh Phêrô, đã làm cho Giáo Hội được trở nên phong phú, với hồng ân Chúa Thánh Thần, ngõ hầu Chúa có thể an ủi Giáo Hội (x. Gioan 14,16) và hướng dẫn giáo hội đến sự thật trọn vẹn (x. Gioan 16,13). Ước chi cộng đoàn giáo hội luôn luôn có thái độ cởi mở và tuân phục theo tác động của Chúa Thánh Thần, để có thể trở nên dấu chỉ đáng tin và phương thế hữu hiệu cho tác dộng của Thiên Chúa giữa con người.

Chúng ta hãy phó thác niềm hy vọng nầy cho lời khẩn cầu của Mẹ Maria Ðồng Trinh, mà hôm nay chúng ta chiêm ngắm trong mầu nhiệm Mừng của việc Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Chúa Thánh Thần, Ðấng đã ngự xuống trên Mẹ tại Nazareth để làm cho Mẹ trở nên Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể (x. Luca 1,35); trong Ngày lễ Hiện Xuống hôm nay, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên Giáo Hội đang khai sinh, được quy tụ quanh Mẹ trong Phòng Tiệc Ly (x. TÐCV 1,14). Với lòng tin tưởng,chúng ta hãy khẩn cầu Mẹ Rất Thánh, xin Mẹ hãy cầu xin Chúa ban cho Gíao Hội thời đại chúng ta, được tràn đầy Chúa Thánh Thần.

 

Sau những lời trên, Ðức Thánh Cha cất  hát Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng và ban phép lành cho mọi người.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page