Ðức TGM Celestino Migliore

quan sát viên của Tòa Thánh tại LHQ

nhắc lại bài học của thế chiến thứ hai

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, quan sát viên của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nhắc lại bài học của thế chiến thứ hai.

Tin Roma/Liên Hiệp Quốc (Apic 10/05/2005) - Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại New York , Hoa Kỳ, đã dành ra hai ngày, Chúa Nhật mùng 8 và thứ Hai mùng 9 tháng 5 năm 2005, để kỷ niệm 60 năm kết thúc thế chiến thứ II.

Phát biểu tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, trong buổi lễ tưởng niệm hôm thứ Hai ngày 9 tháng 5 năm 2005, Ðức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, Quan Sát Viên Thường Trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã gọi "thế chiến thứ hai" như là tai ương khủng khiếp nhất trong các tai ương có tầm mức thế giới.

Ðức Tổng Giám Mục cũng đã nhắc lại những gốc rễ gây ra thế chiến thứ hai, và nói đến tầm quan trọng phải hiểu rõ những nguyên nhân nầy, để tránh lặp lại những lỗi lầm của quá khứ. Theo Ðức Tổng Giám Mục Migliore, những nguyên nhân gây ra thế chiến thứ hai là sự đề cao thái quá quê hương và chủng tộc, sự tự kiêu và tự mãn của con người dựa trên sự lạm dụng lèo lái khoa học, kỹ thuật và sức mạnh. Ðức Tổng Giám Mục nói tiếp như sau: "Khi con người đánh mất những khát vọng siêu việt của mình, thì con người sẽ mau rút gọn chính mình và kẻ khác về như một "sự vật", một con số, và cả như là một món hàng hóa không hơn không kém". Ðức Tổng Giám Mục nhấn mạnh đến vai trò của Liên Hiệp Quốc như là kẻ xây dựng hòa bình, và cầu chúc cho cơ quan quốc tế nầy có thể đáp lại những thách thức trợ giúp cho các nước nghèo bước ra khỏi chiến tranh và tiến đến nền hòa bình lâu bền. Ðối với ngài, việc tưởng niệm 60 năm kết thúc thế chiến thứ hai, là một lời nhắc nhở của lý trí để các quốc gia biết liên đới và hiệp nhất với nhau. Mặc dù ngày nay, Liên Hiệp Quốc đang thi hành những vai trò khác biệt nhau, nhưng "những hoạt động nầy không được làm cho chúng ta quên rằng Liên Hiệp Quốc hiện diện là vì nền hòa bình giữa các quốc gia."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page